samsung s9 plus

  1. Thoivedi

    [Cần bán] Samsung S9+ chính hãng HBH để dùng Bphone 😁😁😁

    Máy em đã bán cho 1 cụ nhà mình. Mod đi qua xóa bài giúp em. Thank. Em thừa máy bán bớt S9+ chính hãng SSVN. Bản 6-64G. Máy này trước giờ chủ yếu em dùng làm máy phụ. Em vẫn đang dùng bình thường. Máy dùng ốp từ đầu. Đợt trước định bán nhưng rồi đưa phụ huynh dùng mà đc 3 hôm lại không thích...
Top