vnindex

  1. hacker68

    [Funland] Tổng kết % lãi/ lỗ của các bác từ đầu 2023 đi

    Giờ cũng rằm tháng 2 rồi, tức là 1.5 tháng từ tết 2023 âm lịch. Các cụ vào tâm sự chia sẻ thành tích của mình đi. Thi thoảng update cho biết tình hình chung của các chứng sĩ như nào. Em trước: lỗ 6% nav 🤣
  2. Broker11

    [Funland] Một số lưu ý khi chia thưởng bằng cổ phiếu

    Một số lưu ý khi chia thưởng bằng cổ phiếu 👈 Một số anh chị em mới còn chưa hiểu cụ thể việc chia cổ phiếu này như nào? Cầm đến hôm nào thì có quyền, khi nào cổ về, nhận không hay là gì....vv thì mình giải đáp 1 số ý chính như sau: 1. Chia thưởng bằng cổ phiếu khác với việc phát hành mua thêm...
Top