xu hướng

  1. HVT.ST

    HVT - Giao dịch với xu hướng và sóng

    Chào cccm, Box Chứng khoán khá sôi nổi nhưng em chưa thấy có bài viết chia sẻ về kiến thức đầu tư hay về 1 phương pháp giao dịch cụ thể. Có nhiều phương pháp/ phong cách đầu tư trên TTCK, nhưng chung quy lại có thể chia ra 2 trường phái chính: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Mỗi trường...
Top