Các cụ cho em hỏi giấy tờ MBC đi ở HN bị 141 chặn thì có bị mất xe k ạ?