Cái gọi là: "PP đi đường" có ổn ko khi sở hữu 1 e PKL