Chê đắt nhưng rồi vẫn cứ mua và còn mua nhiều là đằng khác...Doanh số Kona đã vượt mặt For Ecospot..

Thành viên Lượt bình luận
Thuymilo72 19
Bsqy41 11
a_cheng 7
Kona2018 6
uduchi 5
SanHoBien 4
khanhnguyen09 4
Kona15 3
octrum 3
tien_dat 3
Mclaren_LeMans 3
canhnh89 2
K&K 2
hgjp 2
Truong.NV 1