Chứng khoán 2008 - Phần 8 - Đoàn tầu cao tốc hết dốc bắt đầu chuyển hướng đi lên

Thành viên Lượt bình luận
bes 91
tuanhaiha 63
Tien_TCFC 60
sungak 45
Porsche 911 35
quyt 28
bizviet 26
taplai 26
2snguyen 25
Google 24
ASCDH 24
dongnat 21
TungRau 21
Ui cha! 20
Ian 20