Chúng tôi chơi chứng khoán-Vol 4

gau.gau.8x

Xe đạp
Biển số
OF-728651
Ngày cấp bằng
10/5/20
Số km
21
Động cơ
271 Mã lực
Cảm ơn cụ, như vậy em hiểu rằng nếu số liệu Tăng/giảm các khoản phải thu/phải trả trong BCLCTT ko khớp với số liệu Phải thu/phải trả trong BCĐ thì cũng là bình thường. Đó là do trong BCĐ ko bóc tách hết mà thôi đúng ko ah?
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Chứng khoán kinh doanh bao gồm:
- Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán;
- Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác.

không phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như: Các khoản cho vay theo khế ước giữa 2 bên, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, thương phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,...nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Chứng khoán kinh doanh bao gồm các chứng khoán mà doanh nghiệp mua vào với mục đích hưởng chênh lệch giá trong ngắn hạn. Chính mục đích này giúp người ta phân nó vào tài sản ngắn hạn, không coi nó là khoản đầu tư tài chính dài hạn (mặc dù có thể việc nắm giữ lên đến tỷ lệ lớn trong doanh nghiệp phát hành - trên 5% vốn điều lệ, và có khi nắm đến vài năm chưa bán).
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Cảm ơn cụ, như vậy em hiểu rằng nếu số liệu Tăng/giảm các khoản phải thu/phải trả trong BCLCTT ko khớp với số liệu Phải thu/phải trả trong BCĐ thì cũng là bình thường. Đó là do trong BCĐ ko bóc tách hết mà thôi đúng ko ah?
Vâng cụ ạ. Dùng BCĐ mà nhặt luôn số Phải thu hay Phải trả tổng, thì chắc chắn lệch ạ.

Cái này là số tăng giảm, nên có Đầu kỳ và Cuối kỳ cụ nhé. Không phải số tại thời điểm báo cáo.

Theo em nếu làm tay thì dùng Bảng cân đối tài khoản để làm chuẩn hơn, còn làm bằng máy thì phần mềm nó đương nhiên lấy số từ các tài khỏan để cân BCTC gồm cả Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ rồi.

Việc làm tay giúp dễ chỉnh số báo cáo hơn, hoặc hiểu bản chất thì dễ chỉnh hạch toán trên phần mềm kế toán hơn. Chứ cơ bản với Nhà đầu tư thì chỉ cần đọc cái có sẵn thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

gau.gau.8x

Xe đạp
Biển số
OF-728651
Ngày cấp bằng
10/5/20
Số km
21
Động cơ
271 Mã lực
Vâng cụ ạ. Dùng BCĐ mà nhặt luôn số Phải thu hay Phải trả tổng, thì chắc chắn lệch ạ.

Cái này là số tăng giảm, nên có Đầu kỳ và Cuối kỳ cụ nhé. Không phải số tại thời điểm báo cáo.

Theo em nếu làm tay thì dùng Bảng cân đối tài khoản để làm chuẩn hơn, còn làm bằng máy thì phần mềm nó đương nhiên lấy số từ các tài khỏan để cân BCTC gồm cả Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ rồi.

Việc làm tay giúp dễ chỉnh số báo cáo hơn, hoặc hiểu bản chất thì dễ chỉnh hạch toán trên phần mềm kế toán hơn. Chứ cơ bản với Nhà đầu tư thì chỉ cần đọc cái có sẵn thôi.
Cảm ơn cụ. Các chia sẻ của cụ ít nhiều sẽ có ích với những “nhà đầu tư số 0” như bọn em.
Cụ cho em hỏi thêm 1 câu:
Trường hợp nếu công ty niêm yết A có công ty con/liên kết là B. Vậy có khi nào họ tạo các hợp đồng khống giữa A và B để nhằm làm đẹp số liệu doanh thu/lợi nhuận... cho A ko ạ?
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Cảm ơn cụ. Các chia sẻ của cụ ít nhiều sẽ có ích với những “nhà đầu tư số 0” như bọn em.
Cụ cho em hỏi thêm 1 câu:
Trường hợp nếu công ty niêm yết A có công ty con/liên kết là B. Vậy có khi nào họ tạo các hợp đồng khống giữa A và B để nhằm làm đẹp số liệu doanh thu/lợi nhuận... cho A ko ạ?
Về lý thuyết, thì cái gì cũng có thể làm được, bằng cách này hay cách khác, nếu cố tình muốn làm.

Tuy nhiên, người ta ít làm vì một số lý do sau:
1. Công ty niêm yết phải báo cáo định kỳ, công bố thông tin thường xuyên, và chịu sự kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn (kiểm toán, thuế, UBCK, nhà đầu tư);
2. Một bộ hợp đồng đầy đủ tối thiểu bao gồm: Hợp đồng kinh tế + Biên bản nghiệm thu/bàn giao + Hoá đơn + Thanh lý hợp đồng. Đồng thời nội dung hợp đồng và các chứng từ liên quan phải tuân thủ quy định, phù hợp với hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ thực tế phát sinh. Do đó, khó chứ không phải dễ làm hợp đồng khống, nhất là giá trị lớn;
3. Giao dịch giữa các bên liên quan phải báo cáo và được kiểm soát: Quy định từ Luật Doanh nghiệp tới Chuẩn mực kế toán số 26 Thông tin về các bên liên quan, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tóm lại là bị kiểm soát gắt gao và luôn bị lưu ý. Nên các doanh nghiệp niêm yết nếu có thì cũng rất thận trọng với hướng xử lý cụ quan tâm.
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Tạm dừng ở xem qua Bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ tại BCTC riêng Quý 1 của AAA, em trao đổi thêm một chút để các cụ không học chuyên ngành kinh tế, tự học cách đọc BCTC cảm thấy dễ dàng hơn. Các cụ đã biết rồi bỏ qua giúp em ạ.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:
1. Bảng cân đối kế toán: Lập tại thời điểm cuối kỳ báo cáo (tháng, quý, 6 tháng/còn gọi là giữa niên độ, năm); trong trường hợp theo yêu cầu quản lý thì có thể lập tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Bảng cân đối kế toán như tấm ảnh chụp tổng thể doanh nghiệp, đứng yên, tại thời điểm lập báo cáo;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh: Như tên gọi, báo cáo cho biết tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp (kết quả kinh doanh). Báo cáo được lập cho một thời kỳ, từ thời điểm báo cáo gần nhất tới thời điểm báo cáo hiện tại (kết quả sau khi kinh doanh 1 tháng, 1 quý, 6 tháng, cả năm). Khác với Bảng cân đối kế toán có tính thời điểm, Báo cáo kết quả kinh doanh có tính thời kỳ;

3. Lưu chuyển tiền tệ: Đây là báo cáo về dòng tiền thực tế. Cần phân biệt giữ Thu và Doanh thu, Chi và Chi phí. Doanh thu bao gồm cả thu bằng tiền, và các khoản phải thu (cho nợ tiền); Chi phí bao gồm cả các khoản chi bằng tiền và các khoản phải trả (nợ tiền). Lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản thực thu và thực chi bằng tiền, nên nhìn sẽ dễ thấy nhất khi lập bằng phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, do thực tế kinh doanh phát sinh phức tạp, người ta dùng phương pháp gián tiếp để xác định dòng tiền, như trên các BCTC hay lựa chọn. Phương pháp gián tiếp làm cho việc đọc Lưu chuyển tiền tệ khó khăn hơn, nhưng dễ lập báo cáo hơn.
Có một số ví dụ như sau để mọi người dễ hiểu:
Mua xe ô tô 1 tỷ tại thời điểm tháng 05/2020, thực tế dòng tiền ra là 1 tỷ, báo cáo trực tiếp sẽ thể hiện luôn dòng ra này. Báo cáo gián tiếp sẽ vằn vèo cộng trừ trên các chỉ tiêu để tính dòng tiền tổng chứ không cộng trừ từng dòng tiền riêng biệt.
Cái xe trên được khấu hao trong 60 tháng, mỗi tháng 1tỷ/60. Dòng khấu hao này tính vào chi phí của mỗi tháng trong kỳ khấu hao 60 tháng, nhưng không phải thực chi bằng tiền hàng tháng.

4. Thuyết minh BCTC: Bắt buộc phải có. Vì những số trên báo cáo là số tổng. Thay vì yêu cầu chi tiết từng tài khoản để nhìn cụ thể, thì người ta dùng thuyết minh để lý giải thêm về các con số trên báo cáo. Ví dụ, nói tài sản cố định là 100 tỷ, thì thuyết minh sẽ nói rõ bao nhiêu là nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... Hoặc nói đầu tư vào công ty con 50 tỷ, thì thuyết minh sẽ chỉ ra những công ty con nào, đầu tư bao nhiêu vào mỗi công ty con, tỷ lệ thế nào...
 

mrh09

Xe tải
Biển số
OF-555164
Ngày cấp bằng
24/2/18
Số km
386
Động cơ
1,374 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Đà Nẵng
Chốt lại với em AAA có thể lên tàu, và đầu tư lâu dài đúng không cụ Akoya
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Về Bảng cân đối kế toán, chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn giản thế này thôi: Đây là bức ảnh chụp tổng thể doanh nghiệp tại một thời điểm, ví dụ ngày 31/03/2020

E5B7A004-0895-4D6A-B1D3-527069FBE34D.jpeg


Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp chia làm 2 phần: Tài sản và Nguồn vốn (Nguồn tài trợ cho Tài sản - tức là tiền từ đâu để mua các tài sản của doanh nghiệp). Luôn luôn Tài sản = Nguồn vốn, bởi vì không có nguồn thì không lấy gì mà mua tài sản, mà tài sản thì cũng chỉ được hình thành giới hạn từ nguồn lực sẵn có thôi.

Ví dụ: Một Adam không có cả lá nho, được phát cho 100 triệu, thì tổng nguồn của Adam là 100 triệu, tổng tài sản cũng là 100 triệu dưới dạng tiền mặt, tại thời điểm nhận.

Hôm sau, Adam đi mua hết 10 triệu tiền quần áo + 10 triệu tiền giày dép + 30 triệu tiền xe + còn vẫn bỏ túi 50 triệu. Lúc này Nguồn (100triệu) = Tài sản 100triệu (quần áo 10 + giày dép 10 + xe 30 + tiền 50)

Hôm sau nữa, Adam trả trước cho người làm mũ 2triệu để mua một chiếc mũ, hẹn tuần sau lấy. Lúc này Nguồn (100triệu) = Tài sản 100 (quần áo 10 + giày dép 10 + xe 30 + trả trước cho người bán 2 cho cái mũ + tiền mặt 48)

Thêm một hôm nữa, giờ Adam cứng lắm rồi, ra chợ không thèm mang ví, mua một cặp kính 3 triệu, nợ tiền hàng. Lúc này rõ ràng là không dùng gì đến số tiền 100tr sẵn có, mà bê được kính về, và cặp kính được tài trợ bởi 3tr tiền nợ, ở đây là phải trả người bán, còn gọi là Nợ Thương Mại. Nguồn (100 + 3) = Tài sản 103 (quần áo 10 + giày dép 10 + xe 30 + trả trước người bán 2 cho cái mũ + tiền mặt 48 + kính 3)

=> Đây là nguyên tắc Tổng tài sản phải bằng Tổng nguồn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Chốt lại với em AAA có thể lên tàu, và đầu tư lâu dài đúng không cụ Akoya
Hihi, cụ chờ em nhé, em mới đọc một phần nhỏ. Đến phần kết luận em sẽ đưa nhận xét về doanh nghiệp. Mọi người căn cứ nhận xét ấy, theo tiêu chuẩn của mỗi người, tự đánh giá xem có thấy ổn không.

Với cụ thì em sẽ chia sẻ thêm những phần cụ chưa thực sự hiểu ạ.
 

mrh09

Xe tải
Biển số
OF-555164
Ngày cấp bằng
24/2/18
Số km
386
Động cơ
1,374 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Đà Nẵng
Hihi, cụ chờ em nhé, em mới đọc một phần nhỏ. Đến phần kết luận em sẽ đưa nhận xét về doanh nghiệp. Mọi người căn cứ nhận xét ấy, theo tiêu chuẩn của mỗi người, tự đánh giá xem có thấy ổn không.

Với cụ thì em sẽ chia sẻ thêm những phần cụ chưa thực sự hiểu ạ.
Em có đọc qua BCTC của quí 1 năm 2020 so với quí 1 năm 2019 (tỷ)

Doanh thu thuần Quí 1 năm 2020 là : 1,572,347 so với quí 1 năm 2019 là: 2,612,337

LNST thu nhập DN Quí 1 năm 2020 là: 62,658 so với quí 1 năm 2019 là: 223,625
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Tiếp về Bảng cân đối kế toán, không hẳn là chính xác về mặt học thuật, nhưng dễ hình dung thì hình dung thế này ạ.

(Các khái niệm vòng quay vốn lưu động, phải thu, phải trả, tồn kho, tiền đều có công thức tính. Nhưng mà ở mức độ không chuyên thì không cần đi quá sâu cho đỡ sợ :D)

2D6FF75C-B4A8-4CF2-AA4F-8857DD2AFC94.jpeg

Nói về tài sản, người ta phân chia làm 2 loại tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Ngắn hạn là loại tài sản có biến động trong vòng 12 tháng; Dài hạn là các loại tài sản xác định nắm giữ trên 12 tháng.

Cách khác, người ta phân tài sản lưu động vào tài sản ngắn hạn. Lưu động là gì? Là vận động, thay đổi. Loại tài sản này thường có vòng quay dưới 1 năm, hoặc trong 1 kỳ kinh doanh (nôm na kiểu Tiền-Hàng-Tiền). Ví dụ Tiền => mua nguyên vật liệu, thuê nhân công,... về sản xuất ra thành phẩm là Tồn kho => Bán hàng tạo doanh thu nhưng dưới dạng tiền ngay hoặc phải thu (tức là cho nợ tiền hàng). Cứ tiền vào, có hàng, bán đi thu vốn gọi là xong một vòng. Vòng quay vốn lưu động, trung bình mỗi năm doanh nghiệp quay khoảng 2 vòng, các ngân hàng hay cho vay vốn lưu động thời hạn 6 tháng một vòng quay để mang tiền vốn đi sản xuất sản phẩm, bán thu tiền về trả nợ đấy ạ. Có những công ty có vòng quay nhanh hơn, tức là một năm quay được nhiều hơn 2 vòng, thì vốn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn; cần ít vốn hơn mà vẫn tạo ra doanh thu tương đương. Cá biệt có những mặt hàng từ sản xuất đến tiêu thụ mất hơn 12 tháng, tức là một năm quay chưa được một vòng quay vốn, nhưng người ta vẫn xếp vào vốn lưu động vì nó phục vụ hoạt động sản xuất trong 1 kỳ kinh doanh, 1 vòng quay vốn. Mấy ông doanh nghiệp xây dựng, xây nhà để bán... là kiểu có vòng quay vốn dài.

Tài sản dài hạn gồm có Tài sản cố định, và các tài sản khác mà doanh nghiệp nắm giữ lâu dài. Mỗi kỳ kinh doanh chỉ đưa vào một phần giá trị tài sản dài hạn. Nôm na là, tài sản lưu động thì nhảy cả vào để tạo ra một vòng Tiền - Hàng - Tiền, nhưng tài sản dài hạn (tài sản cố định) thì chặt nhỏ vẩy vào chung cái vòng ấy, góp phần tạo ra hàng.

=> Vậy là gì, là đọc về Tài sản của doanh nghiệp, rất đơn giản, chỉ cần nhớ có 2 phần: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn. Rồi đọc chi tiết xem nó là cái gì ở mỗi khoản mục. Nhìn như thế sẽ thấy Bảng cân đối cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả.

Khi lên cân đối tóm tắt, thì chỉ cần lên Tài sản có 2 phần như trên. Trong 2 phần ấy, cái nào có tỷ trọng lớn hoặc cần lưu ý thì để riêng, còn túm tất vào một cái gọi là Khác (Tài sản ngắn hạn khác, Tài sản dài hạn khác). Đọc báo cáo tóm tắt mình tự lập sẽ dễ hiểu, dễ nhớ hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

sozinho

Xe buýt
Biển số
OF-12372
Ngày cấp bằng
1/1/08
Số km
523
Động cơ
828 Mã lực
Vụ này cũng không hẳn là vậy, nôm na anh có thể hiểu là dùng quy trình bảo hộ phá sản để tránh mất tài sản vào tay nhà đầu tư khác (đặc biệt là Trung Quốc). Nhà nước sẽ mua lại và bảo hộ khoản nợ cũ như bình thường, các nước châu âu sau khi có báo cáo về tình trạng thâu tóm của TQ đợt covid họ cũng đang lên kế hoạch chơi kiểu này rồi. Nước mình trong đợt này cũng không ngoài tầm ngắm, tầm này CK dump lại như hồi Covid là hơi khó đấy.
Bảo hộ phá sản là cho phép con nợ cơ cấu lại tài chính của mình, ngăn chặn các chủ nợ xiết nợ bằng tài sản. Bản chất không phải chống sự thâu tóm của TQ.
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Em có đọc qua BCTC của quí 1 năm 2020 so với quí 1 năm 2019 (tỷ)

Doanh thu thuần Quí 1 năm 2020 là : 1,572,347 so với quí 1 năm 2019 là: 2,612,337

LNST thu nhập DN Quí 1 năm 2020 là: 62,658 so với quí 1 năm 2019 là: 223,625
Lợi nhuận với doanh thu chỉ là một trong nhiều thông số.

Kiểu như đi khám sức khoẻ ấy cụ, :D có phân tích máu, phân tích nước tiểu, chiếu, chụp... Mỗi chỉ số nó có ý nghĩa riêng và khi kết hợp với nhau bác sỹ chẩn bệnh.

Ở đây mình xem xét doanh nghiệp cũng vậy thôi. Có cái nó đứng riêng đẹp, nhưng đứng chung thì chưa chắc. Có cái đứng riêng xấu, nhưng chung tổng thể thì chưa đến mức quá tệ.
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Bảng cân đối kế toán: Nguồn vốn

4C66B9C9-AD77-45A2-AFBF-EAE836DB39D7.jpeg


Nguồn vốn của doanh nghiệp phân ra làm 2: Vốn chủ sở hữu và Nợ, như ví dụ về Adam là ví dụ đơn giản cho Nguồn ạ.

1. Vốn chủ sở hữu bao gồm:
+ Vốn điều lệ
+ Các quỹ (trích từ lợi nhuận sau thuế)
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
+ Thặng dư vốn cổ phần: Ví dụ phát hành cổ phiếu với giá trên mệnh giá, 15.000đ/cp, thì 10.000đ đi vào vốn điều lệ, còn 5.000đ đi vào khoản mục thặng dư vốn cổ phần

2. Nợ: Cứ không phải vốn của chủ sở hữu thì là Nợ, thế cho nhanh ạ. Còn nợ sẽ bao gồm nhiều kiểu: Nợ của người bán hàng hay người mua ứng trước tiền hàng là Nợ thương mại; Nợ vay ngân hàng; Nợ thuế; Nợ phát hành trái phiếu...

=> Đọc bảng cân đối, về Nguồn cũng chỉ cần nhớ có Nợ và Vốn chủ. Nếu lập tóm tắt thì cũng cái gì quan tâm để riêng, không thì cộng tất số liệu cho vào mục khác (Nợ khác).
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Nốt về thế nào là cân đối vốn và vì sao người ta dùng chỉ tiêu Vốn lưu động ròng để đo cân đối vốn.

Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn - Tài sản dài hạn

Nếu Vốn lưu động ròng >=0 (dương) thì công ty cân đối vốn, nếu <0 (âm) thì công ty mất cân đối vốn.

Việc xem xét cân đối vốn dựa trên cơ sở Tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bằng Nguồn. Tài sản ngắn hạn được tài trợ bằng nguồn ngắn hạn, tài sản dài hạn cần phải được tài trợ bằng nguồn dài hạn (vốn chủ sở hữu + nợ dài hạn). Vì sao lại thế?

Ví dụ: Mua 1 chiếc xe về kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch, cái xe là tài sản dài hạn, nó cần được mua bằng sức bền của vốn chủ sở hữu và nếu có thì thêm một khoản vay dài hạn (thời hạn có thể tương đương với thời gian tính khấu hao). Nếu chiếc xe khấu hao 5 năm mới đủ thu vốn mà lại đi vay ngắn hạn 6 tháng để mua, thì mất khả năng thanh toán. 6 tháng không có cách nào kiếm ra tiền tương đương để trả cho 1 chiếc xe. (Vậy nên, mở rộng thêm, không phải Ngân hàng hay ai đó đề nghị cho vay kiểu gì cũng vay, mà là vay bao nhiêu, với điều kiện như thế nào).

=> Từ cân đối Nguồn và Tài sản, có thể thấy mất cân đối vốn là trạng thái nguy hiểm tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 
Chỉnh sửa cuối:

binhnq2

Xe tăng
Biển số
OF-668
Ngày cấp bằng
7/7/06
Số km
1,284
Động cơ
855,496 Mã lực
Em đọc BCTC AAA, sai hay thiếu chỗ nào cần bổ sung làm rõ thì cả nhà nhắc em nhé. Ai cũng sai, không có ai biết hết, đã đọc cùng cả nhà là muốn nghe góp ý, nên mọi người nói thẳng ạ, em không dỗi đâu :D. Nhắc luôn là tốt nhất để em kiểm tra, đọc xong để vài ngày em quên mất.

Đọc tới đâu em post tới đấy, theo thứ tự trang BCTC, từ BCTC riêng công ty mẹ tới BCTC hợp nhất. Đây là suy nghĩ ngay tại thời điểm đọc, chưa phải kết luận.

BCTC riêng Quý I/2020. Thời điểm lập 31/03/2020. Báo cáo sẽ trình bày 2 cột để so sánh, một cột là số liệu cuối 2019 (theo BCTC kiểm toán), một cột là số liệu cuối quý I/2020

Khi em nhận xét tăng hay giảm là số liệu quý I/2020 so với mốc là 31/12/2019

P/s: Kể có dữ liệu dạng excel thì tốt. Em hai tay hai điện thoại, một để đọc, một để cộng trừ nhân chia cũng lâu.

7C490B6F-3B21-4586-82C5-2690AD35359A.pngVỀ TÀI SẢN
1. Đầu tiên để ý là tăng Tiền và các khoản tương đương tiền 51,2 tỷ.
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn (không phải chứng khoán kinh doanh): giảm 171 tỷ.
3. Các khoản phải thu số liệu không biến động lớn, tuy nhiên có Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 92 tỷ.
4. Tồn kho giảm mạnh nếu so với cuối 2019, chưa so với cùng kỳ năm 2019: 178 tỷ, tương đương với giảm 25,4%. Không rõ vì kỳ kinh doanh thấp điểm hay, hay vì tồn kho cuối năm 2019 ở mức cao so với các thời điểm cuối năm, hay lý do gì khác, cần kiểm tra thêm.
5. Tài sản ngắn hạn khác không biến động lớn.
6. Phải thu dài hạn không biến động;
7. Tài sản cố định trích khấu hao thông thường, không biến động lớn;
Mợ làm cái model, nhét bctc mấy năm vào phát là nhìn ngay ra chỗ nào cần đọc, rồi lục thuyết minh ra ngâm cứu truy tìm mới nhanh ra vấn đề.
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Mợ làm cái model, nhét bctc mấy năm vào phát là nhìn ngay ra chỗ nào cần đọc, rồi lục thuyết minh ra ngâm cứu truy tìm mới nhanh ra vấn đề.
Em cảm ơn cụ!

Em đọc theo cách này để mọi người theo cùng ạ. Chắc cũng làm với AAA và thêm HII là cùng thôi, sau này nếu có tham gia với các cụ về mã nào, em nói nhận xét luôn.

Việc phím hàng, hay phím từng mã rất khó làm. Một là sẽ dễ bị vướng vào cái danh lùa gà; Hai là lãi không sao, lỗ thì rất khó chịu trách nhiệm. Mà mọi người biết rồi, giá chứng khoán nếu đoán trước được thì ai cũng giàu. Vậy nên em chia sẻ cách để mọi người tự đánh giá khi lựa hàng, như vậy thì tốt hơn.
 

Akoya

Xe buýt
Biển số
OF-1050
Ngày cấp bằng
31/7/06
Số km
728
Động cơ
12,071 Mã lực
Nếu em viết mà khó đọc quá, đọc cũng khó hiểu, không giúp được gì nhiều thì mọi người cũng ý kiến nhé. Đổi cách, trao đổi từng phần thôi thì tiết kiệm thời gian hơn ạ.

Em tạm dừng ở đây, nếu nhà mình muốn đọc tiếp theo cách hiện tại thì nhắc em.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top