Công văn hướng dẫn V/v Không được tháo biển số xe

Thần Tài

Xe điện
Biển số
OF-22817
Ngày cấp bằng
22/10/08
Số km
4,878
Động cơ
543,080 Mã lực
Nơi ở
HP-BVC
Vừa có một Ofer HP bị dính vụ này nên em up lên đây cho các cụ có tài liệu bảo vệ mình trong tình huống tương tự.


BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1083/BCA - TCVII Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010


V/v triển khai thực hiện Nghị định số
27/2010/NĐ-CP và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP
Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2010. Đây là hai văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân làm công tác bảo đảm TTATGT. Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định tại hai Nghị định trên, Bộ yêu cầu đồng chí chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của 02 Nghị định trên đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, các lực lượng Cảnh sát khác và công an xã nắm vững để thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/5/2010.
2. Nghị định số 27/2010/NĐ-CP đã tương đối rõ và cụ thể; đối với Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ, cần quán triệt kỹ và lưu ý các nội dung
- Việc xử phạt VPHC trong các khu vực nội thành của các Đô thị loại đặc biệt (Điều 8, 9, 11, 12, 21, 26), phải phối hợp với Sở giao thông vận tải để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt quy định cụ thể phạm vi khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt; khi có quy định của Uỷ ban nhân dân các thành phố là đô thị loại đặc biệt mới được xử phạt.
- Việc áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, trong Nghị định số 34/2010/NĐ-CP chỉ quy định 03 mức: 30 ngày, 60 ngày và không thời hạn, bỏ mức 90 ngày. Như vậy, khi bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày phải học, kiểm tra lại luật giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31/7/2008 của liên Bộ Công an - Giao thông vận tải.
- Không quy định việc đình chỉ lưu hành phương tiện bằng hình thức tạm giữ biển số xe, Đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (khác Nghị định số 146/2007/NĐ-CP).
- Các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP nhưng chưa thực hiện hoặc phải thi hành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP.
3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng lập dự trù, tổ chức in ấn các biểu mẫu, tài liệu và phối hợp tuyên truyền về hai Nghị định trên; các loại biểu mẫu dùng trong lực lượng Công an nhân dân là mẫu biên bản số 01b, 03b và mẫu quyết định số 01b, 02b, 03b được ban hành kèm theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP; các mẫu cũ về cơ bản vẫn phù hợp, để đảm bảo tiết kiệm, nếu các đơn vị, địa phương vẫn còn thì tiếp tục được sử dụng đến hết
4. Trong quá trình triển khai thực hiện chú ý phát hiện, tập hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, báo cáo Bộ để nghiên cứu, hướng dẫn.
5. Giao Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Cục CSGTĐB-ĐS) hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tập hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, báo cáo Bộ để hướng dẫn kịp thời./.


Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Tổng cục, Bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng (để thực hiện);
- Lưu VT, TCVII./.


(Đã ký)


Thượng tướng Lê Thế Tiệm
 

aq79

Xe container
Biển số
OF-42155
Ngày cấp bằng
2/8/09
Số km
5,899
Động cơ
524,890 Mã lực
vậy mà hôm qua ở NVL e thấy 4 chú TTGT đang tháo biển 1 e công.
 

Thần Tài

Xe điện
Biển số
OF-22817
Ngày cấp bằng
22/10/08
Số km
4,878
Động cơ
543,080 Mã lực
Nơi ở
HP-BVC
- Không quy định việc đình chỉ lưu hành phương tiện bằng hình thức tạm giữ biển số xe, Đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (khác Nghị định số 146/2007/NĐ-CP).---> tức là sao kụ nhỉ?
Rõ ràng thế mà cụ, tức là không tháo biển, không giữ đăng ký và sổ kiểm định.
Chỉ giữ Bằng hoặc giữ luôn xe.
 

Inli_4B

Xe tải
Biển số
OF-156209
Ngày cấp bằng
10/9/12
Số km
311
Động cơ
355,510 Mã lực
Cái này của bộ CA. Còn TTGT lại bên bộ GT nên nó vẫn tháo
 

Inli_4B

Xe tải
Biển số
OF-156209
Ngày cấp bằng
10/9/12
Số km
311
Động cơ
355,510 Mã lực

mAd_lOvE

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-666
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,759
Động cơ
662,910 Mã lực
Nơi ở
Đoàn Thị Điểm
Website
www.myphamxachtay.com
Có TT này xong TTGT cứ đi tháo, mình cũng mất công đến cãi nhau, đúng là Luật VN :(
 

volume

Xe tăng
Biển số
OF-135280
Ngày cấp bằng
20/3/12
Số km
1,142
Động cơ
381,220 Mã lực
Rất khó hiểu, vậy là TTGT thì được tháo, CSGT thu bằng, giữ xe?
 

inno

Xe tải
Biển số
OF-154591
Ngày cấp bằng
29/8/12
Số km
326
Động cơ
356,860 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
mỗi ông một kiểu, pó tay
 

topbike

Xe tăng
Biển số
OF-141056
Ngày cấp bằng
8/5/12
Số km
1,005
Động cơ
374,950 Mã lực
Nơi ở
www.topbike.vn
TTGT # CSGT liên quan với nhau thế nào hở các cụ? ý em hỏi là công việc xử lý, ví dụ như việc trên.;(
 

mrchat248

Xe tải
Biển số
OF-4318
Ngày cấp bằng
19/4/07
Số km
260
Động cơ
552,100 Mã lực
Tuổi
39
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top