Cụ nào đi xe Accent, Forte, I20, I30...xe đang sử dụng bugi LZKR6B-10 E chú ý nhé.