Đấu giá Biển số OF khủng OF-969 OF-6996 OF-18888 OF-111101 để ủng hộ SABC 2019