Đến miền đất huy hoàng 1 thời, YOGYAKARTA, Indonesia. Horsepower