Chi hội Điều lệ Hội Mazda - Đã ký, 9/2009 - 2012 , Báo cáo tài chính chung của hội

nghienOTO

Xe tăng
Biển số
OF-1383
Ngày cấp bằng
18/8/06
Số km
1,297
Động cơ
12 Mã lực
Nơi ở
Mátxa - Hà Lội
ĐIỀU LỆ
HỘI MAZDA – OF


Đ1 - Hội Mazda: là hội mở gồm các thành viên OF không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp miễn là đủ tuổi công dân, tham gia trên tinh thần tự nguyện, đam mê xe, thích hoạt động vui chơi giải trí tập thể, FUN là chính, có trách nhiệm, có văn hóa, không vụ lợi, phi chính trị .

Đ2 - Chức năng chính của hội :
1. Tập hợp, tổ chức các hoạt đông văn hóa ,vui chơi giải trí, định hướng hoạt động của các nhóm thành viên, phát triển và trợ giúp kinh nghiệm cho các thành viên trong khuôn khổ các quy định chung của OF và Luật pháp.
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ lái xe an toàn, sử dụng, bảo dưỡng xe.
3. Tham gia các hoạt động chính thức chung của OF, giao lưu với các chi hội khác.
4. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống và công việc, bảo vệ quyền lợi của các thành viên của hội trên diễn đàn phù hợp các quy định chung.

Đ3 - Các loại hình Hội viên gồm :
- Thành viên Online : chỉ online trên mạng, không có điều kiện tụ tập hoặc chỉ tham gia được 1 số hoạt đông / vui chơi của hội theo ý thích nhu cầu của từng thành viên.
- Thành viên đầy đủ, gọi ngắn gọn là thành viên chính thức : tham gia cả Online và Offline trực tiếp các hoạt động hội họp, vui chơi của hội.

Đ4 - Địa điểm hoạt động: toàn quốc, thời gian đầu họp hành chủ yếu tại Hà Nội và tương lai sẽ tổ chức tụ tập tại các địa điểm khác khi có điều kiện.

Đ5 - Quy định tuân thủ chung:
- Theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện
- Tuân thủ Quy định Luật Pháp VN, “Nội quy diễn đàn OTO FUN” và các quy định trong Điều lệ hội.

Đ6 - Điều kiện hội viên

A/ Điều kiện gia nhập :

1/Công dân Việt Nam từ 18 trở lên trên mọi miền đất nước , nước ngoài, mọi dân tộc, tán thành Điều lệ Hội
2/Tự nguyện, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp
3/ Có xe hoặc đã từng sở hữu xe Mazda mọi đời
4/ Đam mê xe và thích tham gia các hoạt động của hội Mazda
5/ Bạn bè của các thành viên hội Mazda hoặc các thành viên khác trong OF yêu thích hội Mazda
7/ Không nghiện ma túy, không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm HIV/SIDA hoặc dở hơi. Trừ nghiện ngập xe 4B, 2B và hội họp với Hội.

Nội dung đăng ký :
- Trong thớt thành viên : Nick, điện thoại cầm tay, loại xe + biển số, nơi cư trú, tham gia hình thức gì ( chính thức, online, từng sự kiện)
- Email cho Chủ tịch : trích ngang bổ sung thêm tên thật, nghề nghiệp chính , địa chỉ , email – Yêu cầu bắt buộc cho thành viên chính thức. Ngoài ra có thể thêm thông tin chức vụ (nếu có), nơi làm việc (nếu có), gia đình – tuy nhiên không bắt buộc.

B/ Ra khỏi hội , khai trừ
a/ Ra khỏi hội : tự nguyện nếu không thích tiếp tục tham gia hội bất cứ lúc nào khi muốn và phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội , thanh quyết toán hết các nợ nần (nếu có) với hội.
b/ Bị khai trừ khỏi hội :
- vì lý do vi phạm các quy định chung của Luật, nội quy diễn đàn, hoặc các vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Điều lệ hội, không tuân thủ các quyết định / hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo hội.
- thành viên online : không tham gia online-spam quá 2 tháng ; thành viên chính thức: bỏ 02 kỳ offline liên tiếp mà không có lý do chính đáng hoặc chậm trễ / không nộp quỹ hội .
- lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho các thành viên cho danh tiếng của Hội.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến hội, lạm dụng tên tuổi của hội cho mục đích xấu, nợ nần tiền bạc đồ dùng, xe cộ với các cá nhân trong hội.
Những người khai trừ do vi phạm các lỗi nghiêm trọng sẽ được nêu tên trong bảng phong thần của hội với lý do đấy đủ để anh em trong toàn OF được biết.

Đ7 - Quyền lợi của hội viên.
1. Tham gia các hoạt động của Hội (online/offline) : online – 24/7 không hạn chế, offline chính thức - 1 lần / tháng , đi chơi dã ngoại / du lịch/ giao lưu – 1 lần /quý, các chương trình khác sẽ có thông báo cụ thể trên diễn đàn.
2. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến hội.
3. Được nhận được sự quan tâm trợ giúp của hội của các thành viên khác trong các trường hợp liên quan cá nhân và gia đình hoặc công viêc theo hình thức thành viên online và chính thức tương ứng.
4. Tham gia viết bài và các vấn đề về xe cộ, trao đổi kinh nghiệm, đề nghị trợ giúp trên trang của hội Mazda
5. Được bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội và biểu quyết các vấn đề trưng cầu của Hội: thành viên chính thức được 1 phiếu , thành viên online được 1/3 phiếu.

Đ8 - Nghĩa vụ của hội viên.
1. Chấp hành nghiêm chỉnh QUI ĐỊNH của diễn đàn OF, Điều lệ Hội và các quyết định được Hội hay số đông tham gia ủng hộ.
2. Tham gia nhiệt tình các hoạt động theo điều kiện của mình. Luôn nhiệt tình cổ vũ để hội phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
4. Tích cực vote cho AE trong OF và các bài viết có chất lượng tốt, hữu ích cho AE Mazda .
5. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
6. Đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn theo quy định của hội.
7. Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của Chủ tịch và lãnh đạo hội.

Đ9 - Cơ cấu tổ chức của hội
1. Thành phần hội bao gồm
- Chủ tịch hội
- Các phó chủ tịch hội : truyền thông, hội họp, sự kiện, tài chính, tổ chức và phát triển hội. Cụ thể sẽ quy định tùy theo từng nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị cụ thể.
- Thư ký hội
- Và các thành viên - hội viên.

2. Chủ tịch Hội:
• là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho Hội, chịu trách nhiệm điều hành phân công các phó Chủ tịch và các hoạt động của Hội, ủy quyền khi đi vắng.
• Hợp tác với Min/Mod để bảo vệ quyền cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định và Pháp luật.

3. Các phó chủ tịch hội và thư ký hội: giúp việc cho Chủ tịch và phụ trách phần công việc của mình được Chủ tịch phân công và hội tín nhiệm giao phó. Trong trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng thì phải báo cáo, bàn giao lại cho ban Lãnh đạo hội trước khi vắng mặt.

4. Nhiệm kỳ và bãi nhiệm:

- Nhiệm kỳ : 1 năm từ khi bầu chính thức và công bố với bộ máy đầy đủ, tự bãi nhiệm khi khi hết nhiệm kỳ và hết trách nhiệm khi bàn giao cho Lãnh đạo hội mới đuợc bầu.
- Bãi nhiệm trong nhiệm kỳ : vi phạm bị khai trừ, không hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần. Bất cứ thành viên nào cũng có quyền đề xuất bãi nhiệm, bỏ phiếu theo tỉ lệ quy định và Chủ tịch là người quyết định cuối cùng. Riêng chủ tịch tự chấp hành khi có 2/3 tổng số thành viên chính thức và online bỏ phiếu bãi nhiệm.

Đ10 - Phương thức thông tin liên lạc thông báo : chủ yếu trên diễn đàn Mazda Club, các cuộc họp hoặc hoạt động chính thức sẽ gửi qua tin nhắn SMS. Các thành viên phải có trách nhiệm phúc đáp các tin nhắn kịp thời cho người thông báo. Các thành viên chính thức không phúc đáp mà không có lý do xác đáng thì chấp hành nộp phạt vào Quỹ 100K VNĐ cho hội.

Đ11 - Tài chính và họat động tài chính của hội
1. Các nguồn thu của Hội gồm:
- Thu từ hội viên chính thức: lập quỹ (mức đóng hội phí do biểu quyết quyết định tùy theo từng năm), bổ sung khi cần thiết, luôn bảo đảm 30% Qũy dành cho chăm sóc thành viên chính thức của Hội.
- Đối với các thành viên online : không quy định bắt buộc và chủ yếu tự nguyện, tuy nhiên không tham gia thì các vấn đề quan tâm của hội đối với công việc gia đình chỉ thực hiện trên online và khó có điều kiện thực hiện (điều này các anh em thông cảm nếu không thể có điều kiện). Các thành viên online mà chỉ tham gia vào các hoạt động cụ thể của hội như du lịch, chụp ảnh, dã ngoại, giao lưu .... thì chỉ cần nộp tiền liên quan đến các sự kiện đó.
- Thu từ các hoạt động đóng góp đấu giá trực thuộc Hội.
- Thu từ các giải thưởng do thành viên của Hội thi thố dành được dưới danh nghĩa OF và hội Mazda.
- Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội/nước ủng hộ, đóng góp.

2. Các khoản chi của Hội được quy định và bao gồm:
- Chi từ quỹ đóng góp hàng năm:
• Offline chính thức: góp ý, đánh giá, chia sẻ, liên hoan, định kỳ và chính thức của Hội ( thường 1 lần / tháng)
• Tiếp đón chính thức (cafe/ăn uống – có mức độ) với các hội viên từ các tỉnh khác về HN, giao lưu với chi hội hoặc lãnh đạo OF.
• Quan tâm các trường hợp hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn đột xuất, đau ốm (của tứ thân phụ mẫu, con cái ruột, bản thân thành viên) của các thành viên (chính thức hoặc online có tham gia đóng quỹ).
* Thưởng cho thành viên trong những trường hợp đặc biệt xuất sắc hoặc tổng kết cuối năm được hội viên bình chọn.
- Chi từ Lệ Quyên và Vương quốc Căm Pu Chia :
+ Mọi cuộc Offline như: sinh hoạt ngoại khóa, du lịch, đi chơi, ăn uống, có gia đình hoặc bạn bè đi kèm, không phải là họp chính thức
+ Mọi cuộc off chui lủi của thành viên hoặc nhóm thành viên.
+ Từ thiện khi có sự kiện đặc biệt, các hoạt động của OF cần tham gia đóng góp.

3. Quản lý tài chính, tài sản.
Tài chính và quỹ của Hội được giao cho Thủ Quỹ quản lý chi theo phê duyệt của Chủ tịch Hội đảm bảo nguyên tắc cần thiết, đúng việc, hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định trong điều lệ, thu-chi được cập nhật liên tục và gửi chi tiết định kỳ 6 tháng/ lần cho tất cả các thành viên đóng góp quỹ cùng giám sát.

Đ12 - Điều khoản thi hành.
1. Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ Hội đã thống nhất đưa ra
2. Chủ tịch Hội và các thành viên có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác thi hành Điều lệ.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội trong quá trình thực hiện là cần thiết khi các xem xét, khiếm khuyết và khuyến nghị được mọi người đưa ra và được quá 1/2 thành viên Hội ủng hộ.
4. Điều lệ này đã được toàn thể các thành viên họp chính thức (đã đóng quỹ năm 2009) ngày ..............
5. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội Mazda công bố chính thức và công nhận.
6. Các điều khoản chưa có trong Điều lệ này sẽ được xem xét và quyết định cụ thể của Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Hội.

Hà Nội, Ngày 6 tháng 9 năm 2009
TM HỘI Mazda
Nghienoto ( Đã ký sau buổi offline tại Linh Đàm, Chủ Nhật 6/9/09)

:41::41::41::41::41::41::41::41:
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

hoangthanh2345

Xe buýt
Biển số
OF-28423
Ngày cấp bằng
5/2/09
Số km
839
Động cơ
539 Mã lực
Nơi ở
Pride Club.
Lời của Lãnh đạo : Đã hứa, ký và đóng dấu :41::41::41:
 

honglaumong

Xe tăng
Biển số
OF-40237
Ngày cấp bằng
10/7/09
Số km
1,570
Động cơ
11 Mã lực
Ký thì ký! Sợ gì? :21::21::21:
 

Cuong762001

Xe buýt
Biển số
OF-40300
Ngày cấp bằng
11/7/09
Số km
868
Động cơ
8 Mã lực
Nơi ở
Chân trời , góc biển , tất tần tật....
điều lệ các kụ đưa ra rất tuyệt, em đồng ý :41::41::6::41:, rất tiếc vì công việc đột xuất nên hôm nay không off cả các kụ được :'(:'(:'(
 

sonnguyen

Xe buýt
Biển số
OF-3870
Ngày cấp bằng
18/3/07
Số km
844
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em ký luôn:21::21::21:
 

B&O

Xe tăng
Biển số
OF-6716
Ngày cấp bằng
4/7/07
Số km
1,104
Động cơ
2,255 Mã lực
Em đăng ký cái bút xoá :21:
 

sonduong79

Xe buýt
Biển số
OF-34117
Ngày cấp bằng
27/4/09
Số km
795
Động cơ
26 Mã lực
Nơi ở
Stamford Bridge và Bernabeu
Em thì em ký rồi nhưng em ứ nhớ làm sao em ký nữa. Cụ chủ tịt hôm qua ép a e uống say quá nên mọi người tranh nhau ký mà ứ bít ký cái giề,em về nhà đầu óc vẫn lơ tơ mơ vì ko bít mình làm thế có đúng ko:-)):)):))
Sáng nay em đọc cái trang nài thấy nhiều chữ quá(em cũng chưa đọc hết:))) hic ko biét ký rồi có bị làm sao ko nữa,bi giờ em mới thấy lo:21::21::21:
 

Giothanh

Đi bộ
Biển số
OF-45321
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
6
Động cơ
7 Mã lực
Đ6 - Điều kiện hội viên

A/ Điều kiện gia nhập :

1/Công dân Việt Nam từ 18 trở lên trên mọi miền đất nước , nước ngoài, mọi dân tộc, tán thành Điều lệ Hội
2/Tự nguyện, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp
3/ Có xe hoặc đã từng sở hữu xe Mazda mọi đời
4/ Đam mê xe và thích tham gia các hoạt động của hội Mazda
5/ Bạn bè của các thành viên hội Mazda hoặc các thành viên khác trong OF yêu thích hội Mazda
7/ Không nghiện ma túy, không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm HIV/SIDA hoặc dở hơi. Trừ nghiện ngập xe 4B, 2B và hội họp với Hội.


Hội Mazda hoành tráng thật. Em thấy các Pac làm việc nghiêm chỉnh quá. Đọc điều lệ Hội mà thấy thích. Mấy bữa rồi em mới chỉ dám mon men làm quen. Nay được đọc điều lệ Hội, nhất là phần điều kiện gia nhập mà thấy mừng uýnh. Em đã từng lái Mazda 3. Hiện em đang đi con xe "Kém" của Bọn "Tồ". Nhưng em rất thích Hội Maz của các Pác. Cho em gia nhập với nhé. Em không phải là tỷ Phú tiền tệ nhưng là tỷ phú thời gian. Mong các Pác châm chước. Tks!
 

mexe1971

Xe tải
Biển số
OF-32955
Ngày cấp bằng
4/4/09
Số km
269
Động cơ
142 Mã lực
Nơi ở
Nơi chui và rúc
Véo cằm cụ Giothanh!
Em ký luôn, nhưng ko có Bao thư à?
 

honglaumong

Xe tăng
Biển số
OF-40237
Ngày cấp bằng
10/7/09
Số km
1,570
Động cơ
11 Mã lực
Hình ảnh Đại biểu tham gia Lễ công bố Điều lệ chi hội Mát xa:
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-45948
Ngày cấp bằng
9/9/09
Số km
86
Động cơ
7 Mã lực
Kính các cụ.

Sau khi đọc điều lệ xong, em có 1 vài tham kiến với các lãnh đạo như sau:
Khi xưa cái thời buổi hồng hoang, hội chúng ta góp tiền đi vui, chơi, nhậu….. Ngày nay đã khác, chúng ta đã có ánh sáng của đảng thông qua điều lệ hội, làm tiền khởi cho những việc buộc phải làm, có vài tham ý để các cụ tham khảo.
1. Chúng ta đang nằm trong tâm bảo số 3 của đời chủ tịch, hai vi kia hiện đang lênh đênh ngoài biển. Vậy tôi đề nghị ban lãnh đạo lập ngay hội đồng cố vấn : bao gồm các vị chủ tịch cũ, với tư cách là ban lãnh đạo danh dự, thông qua đó các hội viên cũ và mới thể hiện được sự yêu quý các bậc tiền bối đi trước. ( Thực lòng mà góp ý nhé : đang làm chủ tịch rồi xuống làm thường dân thấy nó cứ như nào vậy, rồi lại bỏ hội cho mà xem) . :21::21::21:
2. Công tác tài chính, đáng giá rất cao lời chủ tịch hiện tại là “ tiêu gì thì tiêu, nhưng phải giữa lại 30% tổng quỹ hội” và lời cụ Sonnguyen rằng “ Đóng góp tiền không phải để đi nhậu” Vậy tham kiến sẽ là : cần quy định rõ hơn các khoản chi như : dành 20% làm từ thiện, 20 % giao lưu với hội khác hay với OF….. nếu kinh phí quá ít cho các lần of hàng tháng chúng ta sẽ điều chỉnh, như of hàng tháng chỉ café thôi, muốn nhậu thì qua vương quốc campuchia nhậu. Còn of quý thì nhất định phải hoành tráng…..(b)(b)(b)
3. Hội chúng ta phát triển được trên 3 năm rồi, nhưng số thành viên chính chưa quá 30. Có nhiều lý do để biện hộ cho việc này, nhưng tựu chung lại là BLD phải tập chung nâng cao vị thế của hội, thông qua đó chúng ta kết nạp được nhiều hội viên hơn. Cụ thể hơn là chúng ta có thể phải làm công tác chính trị cho hội như : công tác gây quỹ hội – thông qua làm kinh tế chẳng hạn( phi lợi nhuận đối với các thành viên), quảng bá vị thế, quy mô, tầm ảnh hưởng của hội tới các hội khác, tới các hoạt động lợi ích xã hội khác…. Cái này em chắc rằng các vị phá chủ tịch biết nhiều hơn em.:41::41:
4. Cơ cấu thêm các vị phá chủ tịch phụ trách chuyên môn: ví dụ như : 2 vị cho phát triển hội viên, 2 chủ tịch về tài chính, 2 về phát triển vị thế hội, 2 về phát triển thể thao, giải trí, vận động, liên lạc, phát triển hội viên nữ ( cái này cụ sonduong nhận thì phải) ….. báo cáo công việc thường kỳ. Cái này là cụ nghienoto thích đây! Rảng thời gian để đi nhậu. Càng nhiều phá chủ tịch thì công tác truyền thông càng tốt, em đoán vậy.:)):))
5. Hội mát xa nên chọn cho riêng mình 1 nơi thường xuyên tụ họp ( 1 quán café chẳng hạn) như vậy em có cơ hội gặp các cụ nhiều hơn, góp ý các cụ nhiều rồi, nên cái này em cá nhân 1 tý vậy.
:^):^):^):^):^)
 

hoangthanh2345

Xe buýt
Biển số
OF-28423
Ngày cấp bằng
5/2/09
Số km
839
Động cơ
539 Mã lực
Nơi ở
Pride Club.
4. Cơ cấu thêm các vị phá chủ tịch phụ trách chuyên môn: ví dụ như : 2 vị cho phát triển hội viên, 2 chủ tịch về tài chính, 2 về phát triển vị thế hội, 2 về phát triển thể thao, giải trí, vận động, liên lạc, phát triển hội viên nữ ( cái này cụ sonduong nhận thì phải) ….. báo cáo công việc thường kỳ. Cái này là cụ nghienoto thích đây! Rảng thời gian để đi nhậu. Càng nhiều phá chủ tịch thì công tác truyền thông càng tốt, em đoán vậy.
Có điều lệ này em thể nào chả được 1 chân phó, đỡ tốn xiền chạy chức các cụ nhỉ.:21:
tks cụ Ăn Cơm trước kẻng, cụ rất tâm huyết, nhưng cái vụ đổi sang nick này thì phải (b) em đấy nhá
 

nghienOTO

Xe tăng
Biển số
OF-1383
Ngày cấp bằng
18/8/06
Số km
1,297
Động cơ
12 Mã lực
Nơi ở
Mátxa - Hà Lội
:41:Sắp có thêm cán bộ cho Hội rùi :21: thanks ý kiến của cụ Kẻng, các cụ xem phần phản hồi dưới nhé :

Kính các cụ.
1. ........chúng ta đang nằm trong tâm bảo số 3 của đời chủ tịch, hai vi kia hiện đang lênh đênh ngoài biển. Vậy tôi đề nghị ban lãnh đạo lập ngay hội đồng cố vấn : bao gồm các vị chủ tịch cũ, với tư cách là ban lãnh đạo danh dự, thông qua đó các hội viên cũ và mới thể hiện được sự yêu quý các bậc tiền bối đi trước. ( Thực lòng mà góp ý nhé : đang làm chủ tịch rồi xuống làm thường dân thấy nó cứ như nào vậy, rồi lại bỏ hội cho mà xem) . :21:: Cái này cụ lạc hậu rùi nhé, 2 ông kia thôi chức đang sung sướng lắm đới không thích làm cụ cố đâu, cụ cứ chịu khó tu dưỡng để thăng tiến nhá :69:
2. Công tác tài chính, đáng giá rất cao lời chủ tịch hiện tại là “ tiêu gì thì tiêu, nhưng phải giữa lại 30% tổng quỹ hội” và lời cụ Sonnguyen rằng “ Đóng góp tiền không phải để đi nhậu” Vậy tham kiến sẽ là : cần quy định rõ hơn các khoản chi như : dành 20% làm từ thiện, 20 % giao lưu với hội khác hay với OF….. nếu kinh phí quá ít cho các lần of hàng tháng chúng ta sẽ điều chỉnh, như of hàng tháng chỉ café thôi, muốn nhậu thì qua vương quốc campuchia nhậu. Còn of quý thì nhất định phải hoành tráng…..(b) Cái này ngoài 30% thì sẽ sử dụng linh hoạt FUN là chính, quỹ ít mà chia vụn ra thì sử dụng khó lắm ợ , nhiệm kỳ sau sẽ tính tiếp :102:
3. Hội chúng ta phát triển được trên 3 năm rồi, nhưng số thành viên chính chưa quá 30. Có nhiều lý do để biện hộ cho việc này, nhưng tựu chung lại là BLD phải tập chung nâng cao vị thế của hội, thông qua đó chúng ta kết nạp được nhiều hội viên hơn. Cụ thể hơn là chúng ta có thể phải làm công tác chính trị cho hội như : công tác gây quỹ hội – thông qua làm kinh tế chẳng hạn( phi lợi nhuận đối với các thành viên), quảng bá vị thế, quy mô, tầm ảnh hưởng của hội tới các hội khác, tới các hoạt động lợi ích xã hội khác…. Cái này em chắc rằng các vị phá chủ tịch biết nhiều hơn em.:41: :))Cụ phải biết là Hội Mát xa đang là 1 trong những hội sinh hoạt đông nhất hiện nay đấy có lẽ chỉ chịu sau hội Củ Sâm thôi, các hội khác danh sách thì rất dài nhưng ọp ẹp thì chỉ có vài mống thôi, cái này đáng tự hào là Mát xa đới nhất là công của mấy cụ cố chủ tịt đó hehe :41:
4. Cơ cấu thêm các vị phá chủ tịch phụ trách chuyên môn: ví dụ như : 2 vị cho phát triển hội viên, 2 chủ tịch về tài chính, 2 về phát triển vị thế hội, 2 về phát triển thể thao, giải trí, vận động, liên lạc, phát triển hội viên nữ ( cái này cụ sonduong nhận thì phải) ….. báo cáo công việc thường kỳ. Cái này là cụ nghienoto thích đây! Rảng thời gian để đi nhậu. Càng nhiều phá chủ tịch thì công tác truyền thông càng tốt, em đoán vậy.:)):)) :P:P Cụ nào chả là phá chủ tị bầu làm gì quản cho nó mệt, sau này cụ lên Chủ tịt tha hồ bầu phó phá, riêng ông sonduong nhận trách nhiệm 2 8x thôi còn chức vẫn đang là của cụ HLM đó :P:P
5. Hội mát xa nên chọn cho riêng mình 1 nơi thường xuyên tụ họp ( 1 quán café chẳng hạn) như vậy em có cơ hội gặp các cụ nhiều hơn, góp ý các cụ nhiều rồi, nên cái này em cá nhân 1 tý vậy. (k)(k) Hội Mát xa lại thích đâu có Đẹp, Ngon, Sướng là đi ko cố định ở đâu cả cụ ợ, thế mới khoái, khi nào hú cụ cứ đi là gặp hết nhất là mấy ông Cố ấy toàn lang thang thui :21::21::21:
 

Callme

Xe hơi
Biển số
OF-23698
Ngày cấp bằng
6/11/08
Số km
164
Động cơ
8 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà nội
Website
www.dienlanhducvinh.com
Thật quả đúng như dân đồn các cụ trong ban lãnh đạo rất nhiệt huyết và còn thảo ra cái bản điều lệ ộp hội mát xa này, em thì hoàn toàn nhất trí, mong cho bang hội mình phát triển và đoàn kết bền vững,e xin vuốt ạ(b)(b)(b)
 

9Dragon

Xe tăng
Biển số
OF-3198
Ngày cấp bằng
23/1/07
Số km
1,594
Động cơ
12 Mã lực
Nơi ở
với 1 vợ, 2 con
Em xin có ý kiến:
Do số lượng thành viên ngày càng đông, em đề nghị Hội ta làm cái Logo của Hội ta cho anh em dễ nhận ra nhau khi lên đường nhở
Tiện thể tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng luôn :)
 

honglaumong

Xe tăng
Biển số
OF-40237
Ngày cấp bằng
10/7/09
Số km
1,570
Động cơ
11 Mã lực
Em xin có ý kiến:
Do số lượng thành viên ngày càng đông, em đề nghị Hội ta làm cái Logo của Hội ta cho anh em dễ nhận ra nhau khi lên đường nhở
Tiện thể tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng luôn :)
Nhất.... trí....:41::41::41::41::41::41:
 

Mazda3CB

Xe tăng
Biển số
OF-65243
Ngày cấp bằng
29/5/10
Số km
1,240
Động cơ
8 Mã lực
Nơi ở
sun, sand, sea,sex
2. Các khoản chi của Hội được quy định và bao gồm:
- Chi từ quỹ đóng góp hàng năm:
• Offline chính thức: góp ý, đánh giá, chia sẻ, liên hoan, định kỳ và chính thức của Hội ( thường 1 lần / tháng)
• Tiếp đón chính thức (cafe/ăn uống – có mức độ) với các hội viên từ các tỉnh khác về HN, giao lưu với chi hội hoặc lãnh đạo OF.
• Quan tâm các trường hợp hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn đột xuất, đau ốm (của tứ thân phụ mẫu, con cái ruột, bản thân thành viên) của các thành viên (chính thức hoặc online có tham gia đóng quỹ).
* Thưởng cho thành viên trong những trường hợp đặc biệt xuất sắc hoặc tổng kết cuối năm được hội viên bình chọn.
- Chi từ Lệ Quyên và Vương quốc Căm Pu Chia :
+ Mọi cuộc Offline như: sinh hoạt ngoại khóa, du lịch, đi chơi, ăn uống, có gia đình hoặc bạn bè đi kèm, không phải là họp chính thức
+ Mọi cuộc off chui lủi của thành viên hoặc nhóm thành viên.
+ Từ thiện khi có sự kiện đặc biệt, các hoạt động của OF cần tham gia đóng góp.
Riêng phần này em thấy lâu này do Chánh Tổng cũ bận việc không làm được chu đáo nên cũng có phần lơ là.
Nay đã có Chánh Tổng mới và các ban bệ đầy đủ nên chúng ta tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này các cụ nhể?
 

Alone77

Xe container
Biển số
OF-16410
Ngày cấp bằng
17/5/08
Số km
6,205
Động cơ
1,300 Mã lực
Riêng phần này em thấy lâu này do Chánh Tổng cũ bận việc không làm được chu đáo nên cũng có phần lơ là.
Nay đã có Chánh Tổng mới và các ban bệ đầy đủ nên chúng ta tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này các cụ nhể?
Từ trước đến giờ các trường hợp chi vẫn thực hiện đầy đủ đấy chứ, các kụ cóa đi đâu mà biết, em toàn thay mặt Hội lo những việc này dồi đới :))
May quá, giờ có lão Xoắn lo hộ dồi
 

Mazda3301086

Xe buýt
Biển số
OF-55658
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
624
Động cơ
8 Mã lực
Chánh tổng mới là ai đấy cụ alone ơi?;));));));));));));))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top