Đọng hơi nước trên kính lái khi bật A/C - Xử lý thế nào?