1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

Dự án phục chế Ural M67 sidecar

Thành viên Lượt bình luận
noza 39
NAKIO 10
VTX1800 9
nghiabui911 9
Especen 6
Tôn silic 6
anhcobra 6
vuonglam 5
luclo233 4
bum 4
kar 4
Xeđịahình 4
DTD145 4
saigonvw 4
LacBlack 4