Dừng xe nghỉ sau hành trình dài có cần mở nắp ca pô?