Em cần mua 2 hoặc 3 con NOKIA LUMIA loại rẻ tiền, chạy 2 sim để cắm sim khuyến mãi nhận tin nhắn ạ