[VOC] Form đăng ký thi đấu PVOIL VOC 2021 (Mở 04/11/2021 - Đóng 17/11/2021)

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 42 đội. Hạng Cơ bản chuẩn bị đủ đội thi, sắp khóa sổ.
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. PVC-Quảng Ninh
 29. Offroadvinhphuc
 30. Ford Everest Team VN +
 31. Nông Dân Sài Thành
 32. Bính Dần ABM TIRE
 33. PAC - Vietgangz
 34. VITCLUB 73
 35. KBL PVC 01
 36. DR.CAR-AIRSPRING
 37. Vitclub 9
 38. Pdc quảng nam mv
 39. Offroad VP - Nghĩa Phương
 40. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 41. HOC 09
 42. Offroadvp- Dương MB
Forms response chart. Question title: Hạng thi đấu. Number of responses: 42 responses.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Cập nhật 22h30 04/11/2021:
- Hạng Cơ bản đã có 22 đội. BTC sẽ mở cho khoảng 3 đội nữa đăng ký rồi tạm khóa lại để dành chỗ cho các hạng khác.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 43 đội thi. Hạng Cơ bản đã có 22/25 đội đăng ký.
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. PVC-Quảng Ninh
 29. Offroadvinhphuc
 30. Ford Everest Team VN +
 31. Nông Dân Sài Thành
 32. Bính Dần ABM TIRE
 33. PAC - Vietgangz
 34. VITCLUB 73
 35. KBL PVC 01
 36. DR.CAR-AIRSPRING
 37. Vitclub 9
 38. Pdc quảng nam mv
 39. Offroad VP - Nghĩa Phương
 40. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 41. HOC 09
 42. Offroadvp- Dương MB
 43. Pvc hạ long tem

 
Biển số
OF-740246
Ngày cấp bằng
22/8/20
Số km
131
Động cơ
462 Mã lực
Tuổi
38
Thân vân việc đăng ký qua. Em co mỗi một mình. Cụ nào làm đội với e ko
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Thân vân việc đăng ký qua. Em co mỗi một mình. Cụ nào làm đội với e ko
Cụ là giống và có xe rồi thì tuyển chã dễ thôi. Tuy nhiên cũng phải nhanh vì ngày hôm nay đã có 43 đội đăng ký rồi. Không nhanh thì không còn suất.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 44/80 đội. Hạng Cơ bản sắp tạm khóa rồi.
 1. VitClub 01
 2. KBL PVC 01
 3. PLC VINASAPA
 4. Vitclub 02
 5. PAC - Dr Car
 6. Offroadvinhphuc
 7. Pvc hạ long team-Hưng đoàn
 8. DR.CAR-AIRSPRING
 9. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 10. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 11. PAC - Baic BJ40 02
 12. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 13. PVC-HạLong1
 14. Vitclub 06
 15. D garage
 16. Nông Dân Sài Thành
 17. Bi Tây
 18. PAC - Baic BJ40 1
 19. APP ENDI 2
 20. HOC 09
 21. A.B.O 4x4
 22. PAC - Vietgangz
 23. PVC VIỆT THÁI
 24. Vitclub_ Gã còi
 25. APP - ENDI 1
 26. PVC Thỏ Và Gà
 27. RUBY RACING TEAM - HOC
 28. Offroadvp- Dương MB
 29. Vitclub- Tờ I
 30. Hoc 2
 31. Zuji#plus
 32. VIT CLUB 01
 33. PAC- Racing Team 01
 34. PLC Gia Phúc
 35. Vitclub 9
 36. Pdc quảng nam mv
 37. HOC 03 - Ngong Hankang
 38. PAC- Hoàng Việt
 39. VITCLUB 73
 40. Vitara-NAVIRATOR
 41. Offroad VP - Nghĩa Phương
 42. Ford Everest Team VN +
 43. PDC 02
 44. Bính Dần ABM TIRE

Forms response chart. Question title: Hạng thi đấu. Number of responses: 44 responses.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Cập nhật 08h00 05/11/2021:
- Hạng Cơ bản đã có 24 đội. BTC tạm khóa đăng ký hạng này để dành chỗ cho các hạng khác.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 46 đội thi:
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. Offroadvinhphuc
 29. Ford Everest Team VN +
 30. Nông Dân Sài Thành
 31. PAC - Vietgangz
 32. VITCLUB 73
 33. DR.CAR-AIRSPRING
 34. Vitclub 9
 35. Pdc quảng nam mv
 36. Offroad VP - Nghĩa Phương
 37. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 38. HOC 09
 39. Offroadvp- Dương MB
 40. Pvc hạ long team-Hưng đoàn
 41. PVC-HạLong1
 42. Bính Dần ABM TIRE
 43. PVC VIỆT THÁI
 44. Hậu Trương 4x4
 45. Hợp Tác Xã RVC
 46. PVC KBL 01

Forms response chart. Question title: Hạng thi đấu. Number of responses: 46 responses.
 

Tăng Nam

Đi bộ
Biển số
OF-795758
Ngày cấp bằng
5/11/21
Số km
1
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
45
Chào mừng 46 đội thi:
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. Offroadvinhphuc
 29. Ford Everest Team VN +
 30. Nông Dân Sài Thành
 31. PAC - Vietgangz
 32. VITCLUB 73
 33. DR.CAR-AIRSPRING
 34. Vitclub 9
 35. Pdc quảng nam mv
 36. Offroad VP - Nghĩa Phương
 37. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 38. HOC 09
 39. Offroadvp- Dương MB
 40. Pvc hạ long team-Hưng đoàn
 41. PVC-HạLong1
 42. Bính Dần ABM TIRE
 43. PVC VIỆT THÁI
 44. Hậu Trương 4x4
 45. Hợp Tác Xã RVC
 46. PVC KBL 01

View attachment 6640621
Hóng bác chỉ giáo ạ!
 

quanganhbeo

Xe tải
Biển số
OF-22725
Ngày cấp bằng
21/10/08
Số km
279
Động cơ
382 Mã lực
Năm nào hạng cơ bản cũng nóng nhất, khốc liệt nhất, số lượng đăng ký cũng đông nhất.
e mạnh dạn đề nghị BTC xem xét, quan tâm hơn về việc phân bổ giải thưởng "nặng" hơn về hạng này cho tương xứng, phù hợp với tính chất hạng này.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Năm nào hạng cơ bản cũng nóng nhất, khốc liệt nhất, số lượng đăng ký cũng đông nhất.
e mạnh dạn đề nghị BTC xem xét, quan tâm hơn về việc phân bổ giải thưởng "nặng" hơn về hạng này cho tương xứng, phù hợp với tính chất hạng này.
Nếu thế VOC 2022 khéo lại chỉ còn 1 hạng Cơ bản thì cũng làm khó cho BTC :D
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 47 đội thi:
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. Offroadvinhphuc
 29. Ford Everest Team VN +
 30. Nông Dân Sài Thành
 31. PAC - Vietgangz
 32. VITCLUB 73
 33. DR.CAR-AIRSPRING
 34. Vitclub 9
 35. Pdc quảng nam mv
 36. Offroad VP - Nghĩa Phương
 37. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 38. HOC 09
 39. Offroadvp- Dương MB
 40. Pvc hạ long team-Hưng đoàn
 41. PVC-HạLong1
 42. Bính Dần ABM TIRE
 43. PVC VIỆT THÁI
 44. Hậu Trương 4x4
 45. Hợp Tác Xã RVC
 46. PVC KBL 01
 47. HiềnTrương Camping balangnhang

Hạng Cơ bản đang tạm khóa với 24 đội đăng ký.


Forms response chart. Question title: Hạng thi đấu. Number of responses: 47 responses.
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Nếu có bác nào gặp trục trặc khi bấm trực tiếp vào form đăng ký trên đây và sau đó không gửi được thông tin (Google form báo lỗi) thì có thể do các nguyên nhân sau:
 1. Đường truyền có lỗi nên khi gửi form đi bị quá thời gian chờ của hệ thống. Cách giải quyết là dùng 4G hoặc wifi có tín hiệu ổn định.
 2. Google form yêu cầu người dùng phải đăng nhập thì mới có thể gửi được đăng ký. Thay vì bấm trực tiếp đường link trong thớt này, chúng ta mở trình duyệt Safari hoặc Chrome rồi dán link. Nếu Google yêu cầu thì chúng ta đăng nhập, sau đó điền thông tin và gửi đi. Thường thì lỗi này có thể xảy ra với người dùng iOS còn người dùng Android thì đã được đăng nhập tự động vào Google.
 

camry1988mc

Xe đạp
Biển số
OF-170560
Ngày cấp bằng
7/12/12
Số km
21
Động cơ
57 Mã lực
do e viết nhầm cỡ lốp. Sửa như nào vậy các a chỉ cho e với ạ
Tên đội thi. APP ENDI 2
Cỡ lốp 33/12.5/R16
 

GiaoThong

Em vẫn hành quân...
Biển số
OF-29
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
14,574
Động cơ
22,802 Mã lực
Nơi ở
Đông dược Phú Hà
Website
www.duocphuha.com
Chào mừng 48 đội thi:
 1. A.B.O 4x4
 2. PAC - Dr Car
 3. PAC- Racing Team 01
 4. Vitclub 06
 5. D garage
 6. PAC - Baic BJ40 1
 7. PAC - Baic BJ40 02
 8. Bi Tây
 9. PLC VINASAPA
 10. RUBY RACING TEAM - HOC
 11. PAC- Hoàng Việt
 12. Vitclub- Tờ I
 13. Zuji#plus
 14. PLC Gia Phúc
 15. HOC 03 - Ngong Hankang
 16. APP ENDI 2
 17. VIT CLUB 01
 18. PVC Thỏ Và Gà
 19. PDC 02
 20. VitClub 01
 21. Hoc 2
 22. Vitclub 02
 23. Vitclub_ Gã còi
 24. NamVu4x4-Niềm Vui Sau Tay Lái
 25. Vitara-NAVIRATOR
 26. PVC - Langbiang - Quyết TQ
 27. APP - ENDI 1
 28. Offroadvinhphuc
 29. Ford Everest Team VN +
 30. Nông Dân Sài Thành
 31. PAC - Vietgangz
 32. VITCLUB 73
 33. DR.CAR-AIRSPRING
 34. Vitclub 9
 35. Pdc quảng nam mv
 36. Offroad VP - Nghĩa Phương
 37. PVC-Team Tu do - Mộc Lan
 38. HOC 09
 39. Offroadvp- Dương MB
 40. Pvc hạ long team-Hưng đoàn
 41. PVC-HạLong1
 42. Bính Dần ABM TIRE
 43. PVC VIỆT THÁI
 44. Hậu Trương 4x4
 45. Hợp Tác Xã RVC
 46. PVC KBL 01
 47. HiềnTrương Camping balangnhang
 48. Fist

Forms response chart. Question title: Hạng thi đấu. Number of responses: 48 responses.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top