Hà Nội - Miền Trung - Tây Nguyên, 11 ngày gần 4000km với Kia Carens.