HONDA SHADOW tại Hà nội,đời 1999 đủ giấy tờ, có ảnh luôn