[VHGT & ATGT] Không có lỗi sai làn đường, sai phần đường khi xe không tuân thủ các "biển gộp hình" này

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
(Thớt này nói chung về một số "biển gộp".
Về các biển R.411, R.412, R.415 và các biển phụ sai luật xin xem tại đây)


Bẩm các kụ mợ,

Nhà cháu thấy như thế này:

1- Hình #1: Không có lỗi "đi sai làn đường" khi xe màu vàng chạy 80 km/h trên làn đường chỉ cho phép chạy tối đa 60km/h, mà không đi trên làn cho phép 80 km/h.
Trong trường hợp này, xe màu vàng đã phạm lỗi về tốc độ, quy định bởi biển tốc độ tối đa cho phép, chứ không phạm lỗi đi sai làn.

2- Hình #2: Cũng tương tự như trên, không có lỗi "đi sai làn đường" khi xe màu xanh rẽ phải trên làn đường chỉ cho phép đi thẳng như hướng mũi tên, mà không đi vào làn có mũi tên cho phép rẽ phải.
Trong trường hợp này, xe màu xanh đã phạm lỗi về hướng lưu thông, quy định bởi các mũi tên 9.3 chỉ hướng đi cho phép, chứ không phạm lỗi đi sai làn.

---------------

Phần giải thích, minh hoạ:

Tạm thời bỏ qua "tính chất không hợp luật của các biển cấm, biển hiệu lệnh hình chữ nhật nền xanh" trong QC41/2016, khi các biển đó đã vi phạm quy định "biển cấm, biển hiệu lệnh phải có hình tròn" của Công ước Viên 1968 về Biển báo và THĐB;
Chúng ta hãy cùng xem xét "lệnh cấm", "hiệu lệnh" của các biển hiệu lệnh đó đưa ra là gì, nếu vi phạm biển thì mắc lỗi gì?

Nhà cháu nhận thấy như sau:

1- Các biển cấm, biển hiệu lệnh hình chữ nhật nền xanh không có chức năng phân làn xe. Đi sai các biển này không hề phạm lỗi "sai làn đường" hay "sai phần đường".

2- Lệnh cấm hoặc Hiệu lệnh của biển chữ nhật nền xanh được đưa ra bởi chính cái "hình đại diện được vẽ trên biển".
Đi sai biển chỉ là phạm lỗi liên quan đến nội dung được quy định cho hình đại diện đó, chứ không liên quan gì đến làn đường, phần đường cả.Nhà cháu xin minh hoạ với 2 hình sau đây:

Hình #1: Đi sai biển P.127b trong hình này tức là vi phạm lệnh cấm của hình đại diện (quy định về tốc độ) được vẽ trên biển P.127b đó.
Hình #2: Đi sai biển R.411 trong hình này tức là vi phạm hiệu lệnh của hình đại diện (mũi tên chỉ hướng đi)được vẽ trên biển R.421 đó.
Quy định trong QC41/2016: 2 loại biển P.

Hình #3: về biển P.127b


Hình #4: về biển R.411
sgb345sgb345
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
(Tiếp ...1)

Khi mũi tên dưới đường và trên biển R.411 có mâu thuẫn:

1- Khi dưới làn đường không kẻ vạch mũi tên thì biển R.411 không có tác dụng. Phương tiện không đi theo hướng mũi tên vẽ trên biển thì cũng không mắc lỗi gì.

2- Khi mũi tên dưới đường và mũi tên vẽ trên biển khác nhau thì, đi đúng mũi tên dưới đường nhưng sai với mũi tên trên biển cũng không vi phạm biển.
Ngược lại, khi đi đúng theo mũi tên vẽ trên biển nhưng sai với mũi tên vẽ dưới đường thì cũng không thể bị luật phạt lỗi.

Xe trong 2 hình minh hoạ này không bị coi là vi phạm.-----------------------

Thông tin thêm:

A/ Biển R.411 này có 2 đặc điểm:
1- là biển phụ thuộc, phải sử dụng kết hợp với vạch kẻ đường 9.3, nhằm chỉ dẫn hướng phải đi THEO MŨI TÊN. Nếu không có vạch mũi tên 9.3 mà chỉ có mỗi biển R.411 thì biển R.411 đó vô nghĩa;
2- Biển R.411 này không hợp luật, vi phạm Công ước Viên (CƯV quy định biern hiệu lệnh phải có hình tròn), vi phạm Luật Điều ước quốc tế 2016, nên biển R.411 này không đủ cơ sở pháp lý, không hợp luật khi muốn dùng nó để chứng minh lỗi vi phạm, để làm căn cứ xác định và xử phạt lỗi của lái xe.

B/ Trong CƯV đã có một số biển trong nhóm "các biển báo có quy định đặc biệt" nhưng QC41/2016 không áp dụng chúng, mà lại sáng tác ra các biển báo giống hệt, và xếp chúng vào nhóm biển báo cấm, biển hiệu lệnh, vi phạm quy định của CƯV.

Tại điểm (i) mục (a) khoản 1, Điều 3 Công ước Viên quy định rất rõ là những biển nào trong Công ước Viên đang có thì các quốc gia phải áp dụng, không được sử dụng biển khác để quy định cùng nội dung đó. Cụ thể:

1- Trong CƯV đã quy định các biển sau đây thuộc nhóm "biển báo có các quy định đặc biệt", thế nhưng QC41/2016 đã không áp dụng các biển "có quy định đặc biệt" của Công ước Viên, mà QC41/2016 đã tự mình "đẻ ra" các biển khác trong "nhóm biển báo cấm" và "nhóm biển hiệu lệnh", nhưng lại có hình thức giống y hệt các biển trong Công ước Viên, nhằm quy định cùng một nội dung như các biển đã có trong Công ước Viên.

Việc QC41/2016 đẻ ra biển mới trong nhóm biển cấm và nhóm biển hiệu lệnh, mà không áp dụng các biển đang có trong nhóm "biển có quy định đặc biệt" của CƯV là vi phạm nghiêm trọng CƯV và Luật Đièu ước Quốc tế 2016 của VN, không thể đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh.

Ví dụ:
- Biển E.1(a,b,c) trong Công ước Viên để "quy định tốc độ cho các làn đường khác nhau";
- Biển E.2 trong CƯV quy định "làn đường dành cho xe buýt";
- Biển E.4 trong CƯV, là "biển báo chọn sớm làn đường phù hợp hướng đi".
v.v...

Vậy nhưng QC41/2016 không áp dụng các biển E.1(abc), E.2 và E.4 đó, mà tự đưa ra loại biển khác, để quy định cùng mọit nội dung, biển có cùng một hình dạng như biển trong CƯV, nhưng lại khiên cưỡng xếp vào nhóm khác so với quy định của CƯV, như,
QC41/2016 quy định:
- biển P.127b nằm trong nhóm biển cấm trong QC41 thay cho biển E.1 (abc) của CƯV;
- biển R.412e nằm trong nhóm biển hiệu lệnh trong QC41, thay cho biển E.2 của CƯV;
- biển R.411 nằm trong nhóm biển hiệu lệnh trong QC41, thay cho biển E.4 của CƯV;

Hình minh hoạ: 3 biển đang có trong CƯV, thuộc nhóm "biển có quy định đặc biệt":
Hình minh hoạ: mặc dù trong CƯV đã có 3 biển tương tự, thuộc nhóm "biển báo có quy định đặc biệt", nhưng đều không được QC41/2016 áp dụng, mà QC41/2016 lại đẻ ra 3 "biển báo mới nhưng giống hệt" như biển trong CƯV, và xếp chúng vào nhóm "biển báo cấm" và "biển hiệu lệnh":


.
 
Chỉnh sửa cuối:

vivil

Xe hơi
Biển số
OF-466838
Ngày cấp bằng
31/10/16
Số km
166
Động cơ
202,870 Mã lực
Tuổi
40
Hóng cccm vào góp ý kiến
 

matavn

Xe tăng
Biển số
OF-309014
Ngày cấp bằng
23/2/14
Số km
1,691
Động cơ
316,386 Mã lực
Hóng cụ biasg
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
QC41/2016 có nhiều nội dung đang vi phạm các Luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Vi phạm quy định về Áp dụng quy định của Điều ước quốc tế, nêu tại Khoản 5, Điều 156 Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015/QH13 (xem Hình #5),
- Vi phạm quy định của điểm (i) mục a) khoản 1 điều 3 của CƯV (xem Hình #6).

Đó là chưa nói đến các nội dung khác của QC41/2016 cũng đang vi phạm các quy định hiện hành nêu tại Điểm (ii) Mục a), Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 của CƯV.

Hình #5: Quy định về Áp dụng quy định của Điều ước quốc tế, nêu tại Luật Ban hành VB QPPL
Hình #6: Quy định tại CƯV
P/s: Công dân có quyền đưa ra ý kiến cá nhân của mình về một vấn đề.
Ý kiến cá nhân nhà cháu là "các biển báo hiệu lệnh không phải hình tròn" trong QC41/2016 đó là sai so với quy định của Công ước Viên, sai so với quy định của Luật Điều ước quốc tế 2016 do QH13 phê chuẩn khiến cho tính pháp lý của chúng bị đặt dưới dấu hỏi to tướng.

1- Để có thể xác định lỗi, để có thể xử phạt lỗi, cơ quan thẩm quyền có nghĩa vụ phải chứng minh lỗi đã vi phạm. Việc cơ quan có thẩm quyền muốn sử dụng các biển báo sai (sai với quy định của Công ước Viên, sai với quy định tại Khoản 5, Điều 156 Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015/QH13, sai với Luật Điều ước Quốc tế) để chứng minh lỗi vi phạm, để làm căn cứ xử phạt lỗi vi phạm, sẽ là một việc không hề dễ dàng, đặc biệt khi vấn đề được đưa ra trước toà án.

2- Việc kết luận về quy định "các biển báo hiệu lệnh sai với CƯV" đó có phù hợp quy định của pháp luật hay không thuộc về thẩm quyền của Cục kiểm tra văn bản pháp luật của Bộ Tư pháp.

Các kụ mợ OF và nhà cháu cùng đọc luật, hiểu luật, tuân thủ luật, thấy các điểm bất cập của luật thì cùng có tiếng nói góp ý để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chứ chúng ta cũng không thể kết luận thay cho cơ quan có thẩm quyền được.


.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoàng_Phú Thọ

Xe container
Biển số
OF-307823
Ngày cấp bằng
14/2/14
Số km
5,770
Động cơ
391,848 Mã lực
Nơi ở
huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Cảm ơn cụ đã phân tích.
Cháu xin phép ngồi đây chờ Cục kiểm tra văn bản pháp luật của Bộ Tư pháp làm nhanh hơn vụ đổi GPLX.
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Chỉnh sửa cuối:

Matizcoi

Xe cút kít
Biển số
OF-30934
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
19,086
Động cơ
683,252 Mã lực
Em tưởng nói về biển gộp mấy cái hình xe cộ nên vào hóng.
Hoá ra biển khác nên lại hóng tiếp :))
 

Cụ Kéo

Xe ba gác
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
20,182
Động cơ
548,652 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
............Ví dụ:
- Biển E.1(a,b,c) trong Công ước Viên để "quy định tốc độ cho các làn đường khác nhau";
- Biển E.2 trong CƯV quy định "làn đường dành cho xe buýt";
- Biển E.4 trong CƯV, là "biển báo chọn sớm làn đường phù hợp hướng đi"
..................
Tiện đây em cũng xin hỏi cụ : ở thớt khác có cụ nói rằng công ước Viên không phải là văn bản quy phạm pháp luật , người dân không bắt buộc phải tuân theo quy ước đó !
Vậy cụ có ý kiến gì không ạ ? :D
 

sgbia

Xe hơi
Biển số
OF-203297
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
136
Động cơ
322,160 Mã lực
Tiện đây em cũng xin hỏi cụ : ở thớt khác có cụ nói rằng công ước Viên không phải là văn bản quy phạm pháp luật , người dân không bắt buộc phải tuân theo quy ước đó !
Vậy cụ có ý kiến gì không ạ ? :D
Kụ cho nhà cháu xin lại cái link sang thớt đó nhé.
 

truongan898

Xe tải
Biển số
OF-78298
Ngày cấp bằng
19/11/10
Số km
304
Động cơ
421,782 Mã lực
Nơi ở
Công trường
Quá hay. Cảm ơn cụ nhiều
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,564
Động cơ
603,574 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Website
www.facebook.com
Hôm nay đọc bài báo này nhà cháu có chút mơ mộng kèm hy vọng nơi Cục Kiểm tra Văn bản Pháp luật - Bộ Tư pháp sẽ quan tâm đến các "biển báo sai CƯV" này.

"... Dù muộn cũng phải nói với nhau. Những dòng sông đã lâu chưa ra được biển rộng... như gương không người soi" (lời một bài hát)

Link: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-tu-phap-bac-bo-quy-dinh-khong-doi-giay-phep-lai-xe-phai-thi-lai-ly-thuyet-3506717.html


.
 
Chỉnh sửa cuối:

bietlaixe

Xe hơi
Biển số
OF-181260
Ngày cấp bằng
20/2/13
Số km
138
Động cơ
337,480 Mã lực
cụ cho e hỏi vạch mũi tên 9.3 thay cho vạch mũi tên 1.18 ạ
 

sgbia

Xe hơi
Biển số
OF-203297
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
136
Động cơ
322,160 Mã lực

thaison2008

Xe container
Biển số
OF-145444
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
7,333
Động cơ
434,840 Mã lực
(Tiếp ...1)

Khi mũi tên dưới đường và trên biển R.411 có mâu thuẫn:

1- Khi dưới làn đường không kẻ vạch mũi tên thì biển R.411 không có tác dụng. Phương tiện không đi theo hướng mũi tên vẽ trên biển thì cũng không mắc lỗi gì.

2- Khi mũi tên dưới đường và mũi tên vẽ trên biển khác nhau thì, đi đúng mũi tên dưới đường nhưng sai với mũi tên trên biển cũng không vi phạm biển.
Ngược lại, khi đi đúng theo mũi tên vẽ trên biển nhưng sai với mũi tên vẽ dưới đường thì cũng không thể bị luật phạt lỗi.

Xe trong 2 hình minh hoạ này không bị coi là vi phạm.-----------------------

Thông tin thêm:

A/ Biển R.411 này có 2 đặc điểm:
1- là biển phụ thuộc, phải sử dụng kết hợp với vạch kẻ đường 9.3, nhằm chỉ dẫn hướng phải đi THEO MŨI TÊN. Nếu không có vạch mũi tên 9.3 mà chỉ có mỗi biển R.411 thì biển R.411 đó vô nghĩa;
2- Biển R.411 này không hợp luật, vi phạm Công ước Viên (CƯV quy định biern hiệu lệnh phải có hình tròn), vi phạm Luật Điều ước quốc tế 2016, nên biển R.411 này không đủ cơ sở pháp lý, không hợp luật khi muốn dùng nó để chứng minh lỗi vi phạm, để làm căn cứ xác định và xử phạt lỗi của lái xe.

B/ Trong CƯV đã có một số biển trong nhóm "các biển báo có quy định đặc biệt" nhưng QC41/2016 không áp dụng chúng, mà lại sáng tác ra các biển báo giống hệt, và xếp chúng vào nhóm biển báo cấm, biển hiệu lệnh, vi phạm quy định của CƯV.

Tại điểm (i) mục (a) khoản 1, Điều 3 Công ước Viên quy định rất rõ là những biển nào trong Công ước Viên đang có thì các quốc gia phải áp dụng, không được sử dụng biển khác để quy định cùng nội dung đó. Cụ thể:

1- Trong CƯV đã quy định các biển sau đây thuộc nhóm "biển báo có các quy định đặc biệt", thế nhưng QC41/2016 đã không áp dụng các biển "có quy định đặc biệt" của Công ước Viên, mà QC41/2016 đã tự mình "đẻ ra" các biển khác trong "nhóm biển báo cấm" và "nhóm biển hiệu lệnh", nhưng lại có hình thức giống y hệt các biển trong Công ước Viên, nhằm quy định cùng một nội dung như các biển đã có trong Công ước Viên.

Việc QC41/2016 đẻ ra biển mới trong nhóm biển cấm và nhóm biển hiệu lệnh, mà không áp dụng các biển đang có trong nhóm "biển có quy định đặc biệt" của CƯV là vi phạm nghiêm trọng CƯV và Luật Đièu ước Quốc tế 2016 của VN, không thể đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh.

Ví dụ:
- Biển E.1(a,b,c) trong Công ước Viên để "quy định tốc độ cho các làn đường khác nhau";
- Biển E.2 trong CƯV quy định "làn đường dành cho xe buýt";
- Biển E.4 trong CƯV, là "biển báo chọn sớm làn đường phù hợp hướng đi".
v.v...

Vậy nhưng QC41/2016 không áp dụng các biển E.1(abc), E.2 và E.4 đó, mà tự đưa ra loại biển khác, để quy định cùng mọit nội dung, biern có cùng một hình dạng như biển trong CUV, nhưng lại khiên cưỡng xếp vào nhóm khác so với quy định của CƯV, như,
QC41/2016 quy định
- biển P.127b nằm trong nhóm biển cấm trong QC41 thay cho biển E.1 (abc) của CƯV;
- biển R.412e nằm trong nhóm biển hiệu lệnh trong QC41, thay cho biển E.2 của CƯV;
- biển R.411 nằm trong nhóm biển hiệu lệnh trong QC41, thay cho biển E.4 của CƯV;

Đoạn này cụ nào chú ý cuối PVĐ có biển như này: Biển chỉ hướng đi khác với mũi tên dưới đường nên nhiều cụ tỉnh lẻ như em đã bị thịt tại đây.....
 

Binh_Boong

Xe máy
Biển số
OF-475027
Ngày cấp bằng
5/12/16
Số km
53
Động cơ
198,330 Mã lực
Tuổi
44
Đoạn này cụ nào chú ý cuối PVĐ có biển như này: Biển chỉ hướng đi khác với mũi tên dưới đường nên nhiều cụ tỉnh lẻ như em đã bị thịt tại đây.....
Cụ có thể giải trình với xxx về sự thiếu hợp lý giữa biển báo và vạch kẻ đường 9.3 thì chắc là ok đó.
Còn nếu cụ cuống quá ko biết theo cái nào thì theo ngu í của em thì cụ phải theo biển báo vì theo luật quy định rõ thứ tự hiệu lệnh của biển báo hiệu cao hơn vạch kẻ đường.
Chúc cụ đi may mắn ạ
 

thaison2008

Xe container
Biển số
OF-145444
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
7,333
Động cơ
434,840 Mã lực
Cụ có thể giải trình với xxx về sự thiếu hợp lý giữa biển báo và vạch kẻ đường 9.3 thì chắc là ok đó.
Còn nếu cụ cuống quá ko biết theo cái nào thì theo ngu í của em thì cụ phải theo biển báo vì theo luật quy định rõ thứ tự hiệu lệnh của biển báo hiệu cao hơn vạch kẻ đường.
Chúc cụ đi may mắn ạ
Hjhj cụ nghĩ vậy nhưng thực tế mũi tên có hiệu lực hơn biển 411 nhé cụ!
 

Binh_Boong

Xe máy
Biển số
OF-475027
Ngày cấp bằng
5/12/16
Số km
53
Động cơ
198,330 Mã lực
Tuổi
44
Hjhj cụ nghĩ vậy nhưng thực tế mũi tên có hiệu lực hơn biển 411 nhé cụ!
Cụ ơi Điều 4 Chương 1 Quy chuẩn 41/2016 quy định rõ hiệu lực của hệ thống báo hiệu thì biển báo có hiệu lực cao hơn là vạch kẻ đường cụ ạ
 

doremimon123

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-32410
Ngày cấp bằng
26/3/09
Số km
280
Động cơ
481,630 Mã lực
Đúng vậy, kụ à.
Có 7 dạng mũi tên 9.3 như sau:


cụ ơi thế giả sử ở ngã tư không có biển R.411 mà chỉ có vạch kẻ đường thì đi như xe hồng trong hình #2 của cụ có phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh chỉ dẫn hay vi phạm lỗi gì không ạ? nếu có vi phạm thì bao nhiêu lít ợ :)
 

sgbia

Xe hơi
Biển số
OF-203297
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
136
Động cơ
322,160 Mã lực
cụ ơi thế giả sử ở ngã tư không có biển R.411 mà chỉ có vạch kẻ đường thì đi như xe hồng trong hình #2 của cụ có phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh chỉ dẫn hay vi phạm lỗi gì không ạ? nếu có vi phạm thì bao nhiêu lít ợ :)
1- Trường hợp như kụ nói, đi giống như xe Hồng thì vẫn mắc lỗi đi sai vạch mũi tên, tức là lỗi "không tuân thủ vạch kẻ đường".
Mức phạt cho lỗi "không tuân thủ vạch kẻ đường" với xe máy là 70k đ, ô tô là 150k.
Nếu các kụ mang đủ tiền nộp phạt tại chỗ thì xxx phải xé biên lai thu tiền phạt tại chỗ, xxx không được ghi biên bản, xxx không được giữ giấy tờ của các kụ, xxx có quyền bắt ép các kụ phải ra kho bạc để nộp phạt.

2- Tuy nhiên, nếu trên đoạn đường đó không có biển R.411 gắn trên lề đường hoặc trên tay cần vươn, trên làn đường có quá nhiều xe, khiến vạch mũi tên bị các xe đi trước che khuất, hoặc vạch mũi tên quá mờ, khiến các kụ không thể nhìn thấy vạch mũi tên, dẫn đến vô tình đi sai vạch mũi tên, thì trường hợp này được luật coi là phạm lỗi trong tình huống bất ngờ, và không bị luật xử phạt.

Cụ ơi Điều 4 Chương 1 Quy chuẩn 41/2016 quy định rõ hiệu lực của hệ thống báo hiệu thì biển báo có hiệu lực cao hơn là vạch kẻ đường cụ ạ
1- QC41/2016 quy định biển R.411 phải được sử dụng kết hợp với các vạch kẻ mũi tên 9.3, thông tin trên biển R.411 phải phù hợp với các mũi tên 9.3 và số làn đường trên thực tế.
Như vậy, vạch mũi tên 9.3 là yếu tố chính, biển R.411 là yếu tố ăn theo, kụ à.

2- Các "biển hiệu lệnh không phải hình tròn" như biển R.411 này vi phạm quy định của CƯV về "biển hiệu lệnh phải có hình tròn" nên chúng không thể được coi là các biển hợp luật.
Nếu vẫn khiên cưỡng bắt áp dụng các "biển hiệu lệnh không phải hình tròn" không hợp luật này là vi phạm Điều 6 Luật Điều ước quốc tế 2016.

Do đó, sẽ là không phù hợp khi đem hiệu lực của các biển không hợp luật ra để so sánh với hiệu lực của các vạch kẻ mũi tên 9.3 hợp luật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top