1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

LA250 - La già mà chẳng già

Thành viên Lượt bình luận
745Li 189
Tupji 154
rgvmen 150
comando 94
Mèo sạch thỉu 63
saokhothe 39
heibao 35
luyenaminh 33
DangLH 31
moonlight 29
ong vàng 2000 21
hhai73 17
PHÓNG 15
Chì bạch thủ. 12
quanco87 9