[Funland] Lại đấu thầu - nhưng lần này lại phiền các cao nhân giải thích giúp về việc chỏi nhau giữa luật, nghị định và thông tư

ngonhubu01

Xe buýt
Biển số
OF-430420
Ngày cấp bằng
16/6/16
Số km
520
Động cơ
1,299 Mã lực
Tuổi
45
Bá cáo CCCM là ơn giời nhờ dịch Covid, các CĐT phải tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu quy mô bự, rảnh rỗi tham gia cho vui, nên giá cả cũng giảm tí gọi là, ai ngờ lại trúng thầu vì chỉ có 2 nhà thầu tham gia. Nói gì thì cũng phải cảm ơn người có công, nay muốn chuyển nhượng một phần công việc cho người có công hết mức được quy định trong HSMT là 30% thì bị ngay chính bộ phận kế toán của CĐT ách lại và không chấp nhận. Lý do là ở đây

1. Theo luật đấu thầu, điểm b khoản 8 điều 89 thì bị cấm

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:​
b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.​

2. Tuy nhiên Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu lại cho phép

Điều 128. Quản lý nhà thầu
2. Quản lý đối với nhà thầu phụ:​
b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;​

3. Tiếp nữa, mục 29 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT cũng cho phép luôn

29.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.​

4. Tiếp nữa Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng cũng cho phép luôn

Điều 47. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​

5. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn cũng cho phép tiếp

Điều 9. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​
Khi thương thảo, ký kết hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu phải nêu cụ thể danh sách, phạm vi công việc, giá trị dự kiến giao nhà thầu phụ thực hiện đã đề xuất trong Hồ sơ dự thầu. Khi bổ sung công việc cho nhà thầu phụ ngoài phạm vi công việc đã được chủ đầu tư chấp thuận, tổng thầu, nhà thầu chính phải báo cáo để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.​
2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có)​
a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ định cho nhà thầu chính hoặc tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính, tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu.​
b) Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định, thì các bên hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các tình huống chủ đầu tư được chỉ định nhà thầu phụ;​
c) Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu công việc nhà thầu chính hoặc tổng thầu, thầu phụ đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.​


Vậy hiểu như thế nào đây, không lẽ Chính Phủ, Bộ Kế Hoạch, Bộ Xây Dựng không hiểu luật ?
 

thanhgamo

Xe container
Biển số
OF-120503
Ngày cấp bằng
14/11/11
Số km
5,282
Động cơ
314,186 Mã lực
Lằng nhằng dây điện quá nhỉ?
Case kinh điển của Hà Nội trước đây là có nhà mới được nhập hộ khẩu và đồng thời có hộ khẩu mới được mua nhà.
Kaka
 

Hổ vồ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-451936
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
1,060
Động cơ
8,846 Mã lực
Tuổi
47
Bá cáo CCCM là ơn giời nhờ dịch Covid, các CĐT phải tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu quy mô bự, rảnh rỗi tham gia cho vui, nên giá cả cũng giảm tí gọi là, ai ngờ lại trúng thầu vì chỉ có 2 nhà thầu tham gia. Nói gì thì cũng phải cảm ơn người có công, nay muốn chuyển nhượng một phần công việc cho người có công hết mức được quy định trong HSMT là 30% thì bị ngay chính bộ phận kế toán của CĐT ách lại và không chấp nhận. Lý do là ở đây

1. Theo luật đấu thầu, điểm b khoản 8 điều 89 thì bị cấm

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:​
b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.​

2. Tuy nhiên Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu lại cho phép

Điều 128. Quản lý nhà thầu
2. Quản lý đối với nhà thầu phụ:​
b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;​

3. Tiếp nữa, mục 29 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT cũng cho phép luôn

29.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.​

4. Tiếp nữa Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng cũng cho phép luôn

Điều 47. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​

5. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn cũng cho phép tiếp

Điều 9. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​
Khi thương thảo, ký kết hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu phải nêu cụ thể danh sách, phạm vi công việc, giá trị dự kiến giao nhà thầu phụ thực hiện đã đề xuất trong Hồ sơ dự thầu. Khi bổ sung công việc cho nhà thầu phụ ngoài phạm vi công việc đã được chủ đầu tư chấp thuận, tổng thầu, nhà thầu chính phải báo cáo để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.​
2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có)​
a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ định cho nhà thầu chính hoặc tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính, tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu.​
b) Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định, thì các bên hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các tình huống chủ đầu tư được chỉ định nhà thầu phụ;​
c) Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu công việc nhà thầu chính hoặc tổng thầu, thầu phụ đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.​


Vậy hiểu như thế nào đây, không lẽ Chính Phủ, Bộ Kế Hoạch, Bộ Xây Dựng không hiểu luật ?
Có vấn đề gì đâu cụ.

1- Trong hồ sơ thầu, phần công việc do nhà thầu chính đảm nhiệm không được chuyển nhượng cho nhà thầu phụ.

2- Phần công việc giao thầu phụ có thể thay đổi nhà thầu phụ nếu được chủ đầu tư chấp thuận.
 

ngonhubu01

Xe buýt
Biển số
OF-430420
Ngày cấp bằng
16/6/16
Số km
520
Động cơ
1,299 Mã lực
Tuổi
45
Có vẻ cụ kts.DucNgoc và cụ Hổ vồ không hiểu ý em rồi

Căn cứ HSMT, nghị định, thông tư .... bên em có làm cái đơn trình bày hoàn cảnh cho chủ đầu tư, được chủ đầu tư chấp thuận bổ sung nhà thầu phụ bên ngoài danh sách nhà thầu phụ nộp trong HSDT.

Tuy nhiên đến khi thương thảo hợp đồng, phòng kế toán của chủ đầu tư không đồng ý, và họ cứ vin vào điểm b khoản 8 điều 89 luật đấu thầu.
 

Hổ vồ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-451936
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
1,060
Động cơ
8,846 Mã lực
Tuổi
47
Có vẻ cụ kts.DucNgoc và cụ Hổ vồ không hiểu ý em rồi

Căn cứ HSMT, nghị định, thông tư .... bên em có làm cái đơn trình bày hoàn cảnh cho chủ đầu tư, được chủ đầu tư chấp thuận bổ sung nhà thầu phụ bên ngoài danh sách nhà thầu phụ nộp trong HSDT.

Tuy nhiên đến khi thương thảo hợp đồng, phòng kế toán của chủ đầu tư không đồng ý, và họ cứ vin vào điểm b khoản 8 điều 89 luật đấu thầu.
Chủ đầu tư không chấp thuận thay đổi hay bổ sung nhà thầu phụ thì cụ phải chịu. Còn về Luật và nghị định thông tư có gì đá nhau đâu.

Cụ lưu ý chỉ được bổ sung thay đổi nhà thầu phụ trong phạm vi khối lượng giao thầu phụ thôi nhé, và phải có lý do thuyết phục.
 
Chỉnh sửa cuối:

ubisapro

Xe ba gác
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
21,914
Động cơ
685,518 Mã lực
E lót dép hóng kinh nghiệm. Nhưng điều 89 đã nêu khá rõ và khả năng cao phải theo.

Đợt rồi đấu thầu qua mạng, bên e có 1 gói chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trong luật thì ghi đăng lên báo, qua mạng or gửi trực tiếp cho 3 nhà thầu. Nhưng thông tư 11 ốp luôn lên mạng => có tí sửa luật đó nhưng mình vẫn phải theo thôi :D Trong luật ko có ghi thông tư hay nghị định nào được sửa điều này trong luật. Và theo logic thì luật to hơn nhưng thực tế vẫn phải theo TT 11.
 

Coca Cola

Xe máy
Biển số
OF-680042
Ngày cấp bằng
30/6/19
Số km
74
Động cơ
426 Mã lực
Lằng nhằng dây điện quá nhỉ?
Case kinh điển của Hà Nội trước đây là có nhà mới được nhập hộ khẩu và đồng thời có hộ khẩu mới được mua nhà.
Kaka
lại nhớ có thằng tây làm ăn lâu năm tại chùm khế than thở:
bọn chúng mày (vn) khôn hết phần thiên hạ, chúng mày cái gì cũng đòi nhanh nhất, rẻ nhất, đẹp nhất, bền nhất và hoa hồng to nhất
 
Biển số
OF-76383
Ngày cấp bằng
27/10/10
Số km
1,185
Động cơ
609,673 Mã lực
Hai cái khác nhau mà cụ chủ thớt. Một đằng là ơi bước đang lựa chọn, một đằng là có hợp đồng rồi
 

manhmeo

Xe tăng
Biển số
OF-40748
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
1,312
Động cơ
2,085 Mã lực
Mà nhiều cụ đọc luạt cũng nên đọc toàn văn, nhiều lúc thông tư nghị định ra sau người ta có ghi rõ thay thế 1 số điều của cái a cái b đã ra rồi chẳng hạn
ví dụ như luật xây dựng đến giờ đã sửa đổi khá nhiều nhưng không ra luật mới, vì thế nếu chỉ search vb luật xd cũ sẽ là thiếu sót mà phải...à mà thôi các cụ tự tìm hiểu đi
 
Chỉnh sửa cuối:

shares

Xe điện
Biển số
OF-33170
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
2,835
Động cơ
14,333 Mã lực
Nơi ở
Lâm Gia Trang
Website
www.facebook.com
Chủ thớt đang hiểu sai luật. Chả có gì mâu thuẫn, đá nhau cả. Muốn biết rõ hơn hoặc cách làm thì xin mời trả phí tư vấn. Nếu cụ chủ khó khăn hay thuộc diện chính sách thì em tin chắc chắn sẽ nghiều người tư vấn free nhưng nếu cụ kinh doanh kiếm lợi nhuận mà đem lên đây để tận dụng chất xám free của người khác thì em thấy không nên. Xin lỗi cụ, em thẳng nhưng mà thật.
 

taychoitapsu

Xe buýt
Biển số
OF-81813
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
662
Động cơ
2,812 Mã lực
Chủ thớt đang hiểu sai luật. Chả có gì mâu thuẫn, đá nhau cả. Muốn biết rõ hơn hoặc cách làm thì xin mời trả phí tư vấn. Nếu cụ chủ khó khăn hay thuộc diện chính sách thì em tin chắc chắn sẽ nghiều người tư vấn free nhưng nếu cụ kinh doanh kiếm lợi nhuận mà đem lên đây để tận dụng chất xám free của người khác thì em thấy không nên. Xin lỗi cụ, em thẳng nhưng mà thật.
Một người không hiểu nội dung câu hỏi của chủ thớt nhưng cố tỏ ra thong manh
=))=))=))=))
Vướng mắc luật pháp trong hoạt động xây dựng, mà đem đi hỏi mấy văn phòng luật sư hay luật gia, thì giá trị trả lời của mấy nơi này có giá trị ngang mớ giẻ rách, xin lỗi cụ nhà cháu thẳng nhưng mà thật

ngonhubu01 vấn đề này thì Google phát từ website chính phủ hay website của bộ kế hoạch, thì đều cho phép nhưng đều cố tình bỏ lơ luật đấu thầu, nên coi chừng cúng bái hơi bị nhiều cho thanh tra các thể loại đấy. Ba cái loại mù mờ này là cái bẫy kiếm tiền của các thể loại thanh cha thanh chú dù biết có phong bì là xong nhưng ngu gì làm ơn mắc oán.

Cụ cứ ký hợp đồng không có thầu phụ đi, xong nói chủ đầu tư gửi văn bản lên bộ KH-ĐT và VPCP hỏi nêu thẳng khoản 8 điều 89 luật đấu thầu luôn, nhà thầu có công muốn có việc thì kiếm kênh bơm cho mấy cave ra văn bản sớm, có văn bản rồi thì rộng đường "trả ơn" người có công bắt tép nuôi cụ chưa muộn mà.


Đểu thật, giờ đấu qua mạng kiểu này gặp mấy thành phần lựu đạn chuyên nghiệp như chủ thớt là khốn con mẹ nạn luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:

shares

Xe điện
Biển số
OF-33170
Ngày cấp bằng
8/4/09
Số km
2,835
Động cơ
14,333 Mã lực
Nơi ở
Lâm Gia Trang
Website
www.facebook.com
Một người không hiểu nội dung câu hỏi của chủ thớt nhưng cố tỏ ra thong manh
=))=))=))=))
Vướng mắc luật pháp trong hoạt động xây dựng, mà đem đi hỏi mấy văn phòng luật sư hay luật gia, thì giá trị trả lời của mấy nơi này có giá trị ngang mớ giẻ rách, xin lỗi cụ nhà cháu thẳng nhưng mà thật

ngonhubu01 vấn đề này thì Google phát từ website chính phủ hay website của bộ kế hoạch, thì đều cho phép nhưng đều cố tình bỏ lơ luật đấu thầu, nên coi chừng cúng bái hơi bị nhiều cho thanh tra các thể loại đấy. Ba cái loại mù mờ này là cái bẫy kiếm tiền của các thể loại thanh cha thanh chú dù biết có phong bì là xong nhưng ngu gì làm ơn mắc oán.

Cụ cứ ký hợp đồng không có thầu phụ đi, xong nói chủ đầu tư gửi văn bản lên bộ KH-ĐT và VPCP hỏi nêu thẳng khoản 8 điều 89 luật đấu thầu luôn, nhà thầu có công muốn có việc thì kiếm kênh bơm cho mấy cave ra văn bản sớm, có văn bản rồi thì rộng đường "trả ơn" người có công bắt tép nuôi cụ chưa muộn mà.


Đểu thật, giờ đấu qua mạng kiểu này gặp mấy thành phần lựu đạn chuyên nghiệp như chủ thớt là khốn con mẹ nạn luôn.
Cụ đọc kỹ lại đi, có chỗ nào bảo phải hỏi văn phòng luật sư hay luật gia? Hỏi ai thì cụ chủ thớt là người biết rõ nhất, vấn đề là có sẵn sàng trả phí hay không thôi.
 

ung_sung_tu_tai

Xe tăng
Biển số
OF-710823
Ngày cấp bằng
18/12/19
Số km
1,697
Động cơ
32,638 Mã lực
Tuổi
41
Nó chỉ nôm na là thế này
Khi đấu thầu, nhà thầu bẩu phần A tui làm, phần B, C, D... tui thuê các ông A1, B1, C1 làm.

Thì khi thực hiệc, cấm ông chuyển việc A cho người khác.

Các việc B, C, D kia ông có thể thay đổi giữa các ông A1, B1, C1 kia, và có thể thay đổi/bổ sung thêm các ông xyz...nào đó, nếu được CĐT chấp thuận. Và việc chấp thuận hay không hoàn toàn do quyền của CĐT; họ cho cũng được, không cho cũng được mà không thể lôi luật ra rằng ông CĐT phải chấp thuận.

Lằng nhằng dây điện quá nhỉ?
Case kinh điển của Hà Nội trước đây là có nhà mới được nhập hộ khẩu và đồng thời có hộ khẩu mới được mua nhà.
Kaka
Có vấn đề gì đâu cụ.

1- Trong hồ sơ thầu, phần công việc do nhà thầu chính đảm nhiệm không được chuyển nhượng cho nhà thầu phụ.

2- Phần công việc giao thầu phụ có thể thay đổi nhà thầu phụ nếu được chủ đầu tư chấp thuận.
Chủ đầu tư không chấp thuận thay đổi hay bổ sung nhà thầu phụ thì cụ phải chịu. Còn về Luật và nghị định thông tư có gì đá nhau đâu.

Cụ lưu ý chỉ được bổ sung thay đổi nhà thầu phụ trong phạm vi khối lượng giao thầu phụ thôi nhé, và phải có lý do thuyết phục.
Chủ thớt đang hiểu sai luật. Chả có gì mâu thuẫn, đá nhau cả. Muốn biết rõ hơn hoặc cách làm thì xin mời trả phí tư vấn. Nếu cụ chủ khó khăn hay thuộc diện chính sách thì em tin chắc chắn sẽ nghiều người tư vấn free nhưng nếu cụ kinh doanh kiếm lợi nhuận mà đem lên đây để tận dụng chất xám free của người khác thì em thấy không nên. Xin lỗi cụ, em thẳng nhưng mà thật.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tigerwood

Xe tăng
Biển số
OF-44665
Ngày cấp bằng
27/8/09
Số km
1,600
Động cơ
42,000 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
donghai-tvtk.com
Bá cáo CCCM là ơn giời nhờ dịch Covid, các CĐT phải tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu quy mô bự, rảnh rỗi tham gia cho vui, nên giá cả cũng giảm tí gọi là, ai ngờ lại trúng thầu vì chỉ có 2 nhà thầu tham gia. Nói gì thì cũng phải cảm ơn người có công, nay muốn chuyển nhượng một phần công việc cho người có công hết mức được quy định trong HSMT là 30% thì bị ngay chính bộ phận kế toán của CĐT ách lại và không chấp nhận. Lý do là ở đây

1. Theo luật đấu thầu, điểm b khoản 8 điều 89 thì bị cấm

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:​
b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.​

2. Tuy nhiên Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu lại cho phép

Điều 128. Quản lý nhà thầu
2. Quản lý đối với nhà thầu phụ:​
b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;​

3. Tiếp nữa, mục 29 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT cũng cho phép luôn

29.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.​

4. Tiếp nữa Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng cũng cho phép luôn

Điều 47. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​

5. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn cũng cho phép tiếp

Điều 9. Hợp đồng thầu phụ
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:​
c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.​
Khi thương thảo, ký kết hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu phải nêu cụ thể danh sách, phạm vi công việc, giá trị dự kiến giao nhà thầu phụ thực hiện đã đề xuất trong Hồ sơ dự thầu. Khi bổ sung công việc cho nhà thầu phụ ngoài phạm vi công việc đã được chủ đầu tư chấp thuận, tổng thầu, nhà thầu chính phải báo cáo để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.​
2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có)​
a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ định cho nhà thầu chính hoặc tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính, tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu.​
b) Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định, thì các bên hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các tình huống chủ đầu tư được chỉ định nhà thầu phụ;​
c) Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu công việc nhà thầu chính hoặc tổng thầu, thầu phụ đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng.​


Vậy hiểu như thế nào đây, không lẽ Chính Phủ, Bộ Kế Hoạch, Bộ Xây Dựng không hiểu luật ?
Cụ bỏ quên Điều 89.8.a:
1587134750881.png
 

Loan_Nguyễn

Xe đạp
Biển số
OF-721027
Ngày cấp bằng
19/3/20
Số km
36
Động cơ
2 Mã lực
Tuổi
33
Dễ nhất là cứ đứng danh nghĩa là cụ làm, cho ông thầu phụ kia làm nhân công kiểu tổ đội, cung cấp vật tư là vẫn ko bị bán thầu, vẫn cám ơn dc người ta
 

atkvn

Xe tải
Biển số
OF-165110
Ngày cấp bằng
4/11/12
Số km
271
Động cơ
387 Mã lực
Em đang hiểu bên chủ thớt và bên mời thầu mới chỉ đang ở giai đoạn thương thảo hoàn thiện dự thảo hợp đồng để bên mời thầu trình chủ đầu tư thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thôi, chứ bên thớt chưa phải là bên trúng thầu. Nếu đúng tình huống như thế thì cụ thớt cần xem lại các quy định về đấu thầu, hoặc cụ thớt đang “vờ” không hiểu để lên đây tìm đồng minh lý lẽ nhằm “chiến” lại bên mời thầu?!!
Bởi, bên thớt vừa nộp HSDT xong, giả dụ bên thớt đề xuất một/một vài thầu phụ thực hiện một số phần việc với tổng giá trị % không vượt quy định trong HSMT. Bên mời thầu vừa chấm bên thớt đạt yêu cầu và đạt điểm cao nhất nên mời vào đàm phán thương thảo hợp đồng. Nhưng ngay lúc này bên thớt lại đề xuất thay đổi danh sách thầu phụ (mà theo thớt nói là để “thank You” đối tác) thì khác gì bên thớt đã thay đổi HSDT, nhưng lúc này thì đã hết thời hạn được thay đổi HSDT rồi thì đương nhiên bên mời thầu không đồng ý là đúng, chưa cần nói đến thầu phụ kia có đáp ứng yêu cầu của HSMT không. Nếu đúng như vậy thì bên thớt nên giữ nguyên HSDT mà thương thảo để được phê duyệt trúng thầu đi đã. Rồi trong quá trình thực hiện lựa thời điểm và vận dụng các điều khoản mà thớt nêu trên kia xin CĐT thay đổi thầu phụ vẫn chưa muộn có phải dễ hơn cho cả hai bên không!
 

TaiNon1974

Xe buýt
Biển số
OF-340720
Ngày cấp bằng
29/10/14
Số km
568
Động cơ
3,553 Mã lực
Có cái chỉ thị 16 vừa rồi còn phản biện hà rầm, tầm như Luật, Nghị định, T.tư ko chỏi nhau hơi lạ.
 

ngonhubu01

Xe buýt
Biển số
OF-430420
Ngày cấp bằng
16/6/16
Số km
520
Động cơ
1,299 Mã lực
Tuổi
45
Rất cảm ơn các cụ atkvn taychoitapsu shares , Tigerwood để em nói lại cho rõ:

- Sự việc căng thẳng là bên chủ đầu tư chia làm 2 phe: phe số đông (bao gồm giám đốc) ủng hộ việc bổ sung nhà thầu phụ (trả ơn cho người có công với chủ đầu tư); phe thiểu số là phòng kế toán thì phản đối dựa trên điểm b khoản 8 điều 89 - rằng trong mọi trường hợp, chủ đầu tư và tư vấn giám sát không được chấp thuận cho nhà thầu chuyển nhượng.

- Em thì sao cũng được, nhưng tinh thần chung thì cũng ủng hộ người có công, em cũng đã cấp link này cho người có công, nếu người đó cảm thấy cần phải bám cụ shares thì họ sẽ tìm cách liên hệ. Không hiểu sao mà trong HSMT, cho phép phần việc thuê thầu phụ đến 30% luôn.

- Để ngâm cứu điểm a khoản 8 điều 89 cụ Tigerwood đã nhắc xem sao, có lẽ nên hiểu rằng chủ đầu tư và tư vấn giám sát không được chấp thuận cho nhà thầu chuyển nhượng trên 10% (hoặc trên 50 tỷ) sau khi ký hợp đồng. Nếu như thế nghĩa là ký hợp đồng xong thì người có công chỉ được ký lại dưới 10%, ký trên 10% là chuyển nhượng thầu. Còn chưa ký hợp đồng thì cứ theo nghị định, thông tư mà bổ sung nhà thầu phụ.

- Sáng nay bên chủ đầu tư đề nghị sẽ ký hợp đồng mà không có người có công tham gia, sau này hẵng tính để kịp khởi công, như vậy thì theo điểm a khoản 8 điều 89 cụ Tigerwood đã nhắc xem như người có công chỉ được phép ký tối đa 9,9999%.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top