Lốp xe của em bị quẹt giải phân cách rách như này còn sử dụng được không các cụ?