Mẫu hợp đồng ủy quyền

Thảo luận trong 'Hỏi đáp về luật - các thủ tục' bắt đầu bởi trentungcayso, 10/9/08.

 1. 10/9/08 lúc 11:31 #1
  trentungcayso
  trentungcayso Xe tăng
  Biển số:
  OF-6587
  Ngày cấp bằng:
  1/7/07
  Nơi ở:
  trên từng cây số
  Số km:
  1,017
  Động cơ OF:
  78 mã lực
  Mã lực:
  78
  Bác nào có cái mẫu hợp đồng ủy quyền cho em xin với. Bác i meo vào brokerhn@yahoo.com, em sẽ hậu tạ bằng riệu ợ. Mà các bác cho em hỏi hợp đồng ủy quyền mà không công chứng thì có giá trị không ợ?
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/08
 2. 10/9/08 lúc 11:38 #2
  BoTho
  BoTho Xe tải
  Biển số:
  OF-17252
  Ngày cấp bằng:
  11/6/08
  Nơi ở:
  Ngoài đường
  Số km:
  249
  Động cơ OF:
  52 mã lực
  Mã lực:
  52
  Đã mail cho bác. Nếu chưa ưng ý thì bác cứ bảo lại em nhé.
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/08
 3. 12/9/08 lúc 10:51 #3
  Flattyre
  Flattyre Xe máy
  Biển số:
  OF-8096
  Ngày cấp bằng:
  15/8/07
  Số km:
  53
  Động cơ OF:
  56 mã lực
  Mã lực:
  56
  Bác BoTho ơi cho em xin một bản với @ phamtien123@yahoo.com

  Đa tạ(c) Bác nhiều nhiều,
   
 4. 12/9/08 lúc 11:33 #4
  BoTho
  BoTho Xe tải
  Biển số:
  OF-17252
  Ngày cấp bằng:
  11/6/08
  Nơi ở:
  Ngoài đường
  Số km:
  249
  Động cơ OF:
  52 mã lực
  Mã lực:
  52
  Đã gửi cho bác rồi đấy. Bác xem nhận được chưa thì báo lại nhé
   
 5. 13/9/08 lúc 14:50 #5
  Linh
  Linh Xe tăng
  Biển số:
  OF-6073
  Ngày cấp bằng:
  20/6/07
  Số km:
  1,715
  Động cơ OF:
  88 mã lực
  Mã lực:
  88
 6. 13/9/08 lúc 14:56 #6
  Lamborghini78
  Lamborghini78 Xe điện
  Biển số:
  OF-18383
  Ngày cấp bằng:
  9/7/08
  Nơi ở:
  Nhà em
  Số km:
  2,435
  Động cơ OF:
  132 mã lực
  Mã lực:
  132
  Mời các cụ (b)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)


  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông :
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Cùng vợ là bà:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).


  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Các thành viên của hộ gia đình:
  - Họ và tên:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại
  Hộ khẩu thường trú:

  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..lập

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức:
  Trụ sở:
  Quyết định thành lập số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày tháng năm
  do cấp.
  Số Fax: Số điện thoại:
  Họ và tên người đại diện:
  Chức vụ:
  Sinh ngày:
  Chứng minh nhân dân số: cấp ngày
  tại

  Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

  ĐIỀU 1
  PHẠM VI ỦY QUYỀN

  Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ĐIỀU 2
  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày........................................

  ĐIỀU 3
  THÙ LAO

  Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
  b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
  c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

  2. Bên A có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
  b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
  c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

  ĐIỀU 5
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
  b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
  c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
  d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;
  đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
  e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

  2.Bên B có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
  b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

  ĐIỀU 6
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

  Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 7
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 8
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  3. Các cam đoan khác….

  ĐIỀU 9
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)  LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)
  (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)
  Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………………………., ……………………………………(quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh.

  Chứng thực:

  - Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………..... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
  - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….... tờ, ...trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
  + Bên B .….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

  Số chứng thực.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….

  Người có thẩm quyền chứng thực
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
   
 7. 14/9/08 lúc 01:19 #7
  Especen
  Especen Xe container
  Biển số:
  OF-11442
  Ngày cấp bằng:
  5/11/07
  Nơi ở:
  28 Thọ Xương
  Số km:
  5,992
  Động cơ OF:
  119 mã lực
  Mã lực:
  119
  Oánh dấu phát.
   
 8. 14/9/08 lúc 09:16 #8
  hiep luc
  hiep luc Xe điện Chã!
  Biển số:
  OF-5750
  Ngày cấp bằng:
  15/6/07
  Nơi ở:
  Bốn biển là nhà
  Số km:
  3,550
  Động cơ OF:
  95 mã lực
  Mã lực:
  95
 9. 14/9/08 lúc 09:49 #9
  benjamin
  benjamin Xe hơi
  Biển số:
  OF-3781
  Ngày cấp bằng:
  14/3/07
  Nơi ở:
  43 Hai pà tờ rưng
  Số km:
  126
  Động cơ OF:
  59 mã lực
  Mã lực:
  59
  cũng oánh dấu phát
   
 10. 10/11/08 lúc 21:40 #10
  hungdqk
  hungdqk Xe tăng
  Biển số:
  OF-11561
  Ngày cấp bằng:
  12/11/07
  Nơi ở:
  ha noi
  Số km:
  1,106
  Động cơ OF:
  65 mã lực
  Mã lực:
  65
  bác nào có gửi cho em 1 bản ủy quyền sử dụng ô tô với, email của em hungdqk@vnn.vn chỉ cần để người được ủy quyền có thể đứng ra làm chủ xe khi bị xxx phạt chẳng hạn thui chứ ko phải mua bán gì vì em đứng ra đăng kí hộ mà
   
 11. 11/12/08 lúc 23:18 #11
  antigones8X
  antigones8X Xe tải
  Biển số:
  OF-25046
  Ngày cấp bằng:
  1/12/08
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Số km:
  489
  Động cơ OF:
  70 mã lực
  Mã lực:
  70
  em cũng đang đi xe chưa sang tên đổi chủ,dạo này tài chính đang khủng hoảng nên em chả muốn bỏ ra một khoản!em muốn xin bác nào có mẫu Uỷ Quyền Sử DỤng Ôtô thì cho em xin với ạ!emạl của em là antigones87@yahoo.com,em xin chân thành cảm ơn !
   
 12. 12/12/08 lúc 07:59 #12
  Okane
  Okane Xe container
  Biển số:
  OF-15066
  Ngày cấp bằng:
  24/4/08
  Số km:
  6,066
  Động cơ OF:
  286 mã lực
  Mã lực:
  286
  Phải công chứng ạ, k có công chứng k có giá trị.
   
 13. 12/12/08 lúc 08:15 #13
  Tacoma
  Tacoma Xe tải
  Biển số:
  OF-148
  Ngày cấp bằng:
  8/6/06
  Số km:
  401
  Động cơ OF:
  67 mã lực
  Mã lực:
  67
  Bác cứ ra Phòng Công chứng thì họ có mẫu HD ủy quyền cho xe ô tô đấy. Em thấy mẫu nó hơi khác so với các bác post ở trên này.
  Nếu kô quen thì phải đợi 2-3 ngày mới ký giữa 2 bên do họ phải soạn thảo trước, nhớ lấy giá trị của xe rẻ thôi (vì Phòng công chứng họ lấy phí theo giá trị xe) .
   
 14. 10/10/13 lúc 09:21 #14
  artra
  artra Xe hơi
  Biển số:
  OF-140310
  Ngày cấp bằng:
  2/5/12
  Số km:
  135
  Động cơ OF:
  28 mã lực
  Mã lực:
  28
  Ở VPCC có mẫu ủy quyền và mua bán viết tay làm luôn không các cụ nhỉ?
   
 15. 18/10/13 lúc 21:20 #15
  nguyenanhduc150
  Biển số:
  OF-173310
  Ngày cấp bằng:
  23/12/12
  Số km:
  366
  Động cơ OF:
  13672 mã lực
  Mã lực:
  13672
  Cụ chủ ra phòng công chứng họ có mẫu hết nhưng Phí CC thì đã có qui định rồi chứ có dựa vào giá xe giao dịch đâu cụ :D
   
 16. 19/10/13 lúc 09:08 #16
  Thaithu
  Thaithu Xe đạp
  Biển số:
  OF-295841
  Ngày cấp bằng:
  19/10/13
  Số km:
  13
  Động cơ OF:
  18 mã lực
  Mã lực:
  18
  không công chúng thì = viết tay không cho nhanh nhỉ
   
 17. 21/10/13 lúc 08:20 #17
  tungchi1987
  tungchi1987 Xe hơi
  Biển số:
  OF-295621
  Ngày cấp bằng:
  11/10/13
  Số km:
  105
  Động cơ OF:
  19 mã lực
  Mã lực:
  19
  Cụ có file mềm không, em xin một bản, cảm ơn cụ.
   
 18. 21/10/13 lúc 16:33 #18
  Quân Đuôi
  Quân Đuôi Xe tăng {Kinh doanh chuyên nghiệp}
  Biển số:
  OF-3737
  Ngày cấp bằng:
  11/3/07
  Nơi ở:
  Xóm Liều
  Số km:
  1,843
  Động cơ OF:
  241251 mã lực
  Mã lực:
  241251
  Cho em đặt nhờ cái dép ạ :D, em cũng chuẩn bị bán cái xe công ty em , đói quá rồi
   
 19. 22/10/13 lúc 16:47 #19
  meou387
  meou387 Xe hơi
  Biển số:
  OF-209331
  Ngày cấp bằng:
  8/9/13
  Số km:
  120
  Động cơ OF:
  -322 mã lực
  Mã lực:
  -322
  Nếu cụ chưa có thì em gửi file cho, còn HDUQ mà không công chứng chả có giá trị gì cả cụ ợ.
   
 20. 31/10/13 lúc 15:44 #20
  embj
  embj Xe hơi
  Biển số:
  OF-169149
  Ngày cấp bằng:
  29/11/12
  Số km:
  107
  Động cơ OF:
  24 mã lực
  Mã lực:
  24
  Nhiều cụ cần nhỉ. hjc
   

Thông tin thớt

Hiện có 0 cụ đang nghía thớt này. (0 lái chính và 0 lái phụ)