[Funland] Mời cụ dongnat123 vào đối chất

Ngontaynho

Xe buýt
Biển số
OF-710679
Ngày cấp bằng
17/12/19
Số km
699
Động cơ
8,267 Mã lực
Tuổi
32
Nhưng mà để cái chức năng như thế làm gì nhỉ?
 

blueseahn

Xe container
Biển số
OF-780720
Ngày cấp bằng
15/6/21
Số km
5,640
Động cơ
520,833 Mã lực
Em cũng bị, ủng hộ làm cho ra nhẽ =))
 

Forza Azzurri

Xe điện
Biển số
OF-576458
Ngày cấp bằng
29/6/18
Số km
2,736
Động cơ
168,218 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội dáng kiều thơm
Em không nhớ cụ nào còn bảo trông thấy em vào nhà nghỉ, khổ, hàng thế kỷ nay em có biết mặt mũi cái nhà nghỉ nó dư lào đâu :-w
 

Maihong_

Xe điện
Biển số
OF-808067
Ngày cấp bằng
13/3/22
Số km
2,283
Động cơ
37,368 Mã lực
Kể bị thế này tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức, tức thì không tức, nhưng nó cú, cú thì không cú, nhưng có cay, cay thì không cay, nhưng nó tức... Mà cay với cú quá thì có khi phải xin cái lốp. Chã quản cà phê Thích Là Bụp thấy thế nào?
Em đọc còm cụ Chã em cũng cay với cú lắm =))
 

Forza Azzurri

Xe điện
Biển số
OF-576458
Ngày cấp bằng
29/6/18
Số km
2,736
Động cơ
168,218 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội dáng kiều thơm
Có nghĩa là có chức năng là người đọc sẽ thấy tên của chính mình phải không ạ?
Uầy, em tưởng cụ fun cho vui, hóa ra nick cụ từ 2008 mà cụ không biết kiểu này à :))
 

Sâu Róm

Xe hơi
Biển số
OF-21802
Ngày cấp bằng
30/9/08
Số km
171
Động cơ
498,171 Mã lực
Nơi ở
Trên cây
Cụ nhìn chữ ký của em hình như cũng đang réo cụ đấy. :))
Vậy em hiểu rồi. Là cụ ấy quảng cáo quán bún cá bằng chữ ký
Như vậy là tất cả các thành viên diễn đàn đều bị cụ dongnat123 cho là quỵt tiền bún cá nhà cụ ấy .
Em thấy không ổn. Với chức năng này của diễn đàn thì nên thực hiện để mọi người khi đọc cảm thấy FUN, thấy vui vẻ, chứ không nên để hiểu nhầm thành vu khống người khác.
Với cách để chữ ký như của cụ dongnat123 em cho là thiếu văn minh, mặc nhiên vu cho các thành viên khác là ăn quỵt.
Đề nghị cụ dongnat123 thay đổi nội dung chữ ký sao cho văn minh hơn mà vẫn đảm bảo được mục đích quảng cáo của cụ.
Nếu cụ không thay đổi, em sẽ bấm báo cáo chữ kỹ của cụ vi phạm nội quy diễn đàn, có nội dung Xúc phạm thành viên khác.
 

thanhtra3vi

Xe buýt
Biển số
OF-508827
Ngày cấp bằng
8/5/17
Số km
937
Động cơ
192,330 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
Website
3aetsco.com.vn
Căng rồi.....

Cụ dongnat123 cũng "không vú" em ăn bún cá chưa trả xiền. Cay thiệt chứ =))

Cụ phải làm điểm vụ này, phải làm cho ra ngô ra rượu đi. Ko thể để vậy đc
E nà em nhiệt niệt ủn hộ nàm cho ra nhẽ. ko thể để như thế đc. Thảo nào cứ vào OF là e thi thoảng bị hắt xì, hoá ra cụ dongnat123 réo tên kêu nợ.
Em có ăn bún cá ở Thành Công bao giờ đâu, gấu em nó thấy nó nại nôi em ra thì mệt nắm. :))
 

blueseahn

Xe container
Biển số
OF-780720
Ngày cấp bằng
15/6/21
Số km
5,640
Động cơ
520,833 Mã lực
Em không nhớ cụ nào còn bảo trông thấy em vào nhà nghỉ, khổ, hàng thế kỷ nay em có biết mặt mũi cái nhà nghỉ nó dư lào đâu :-w
Có biết mặt mũi cái nhà lao động như nào đâu mà cụ này toàn vu khống em :)):)):))
Nino88
 

minhmo

Xe lăn
Biển số
OF-81131
Ngày cấp bằng
25/12/10
Số km
12,712
Động cơ
72,953 Mã lực
Nơi ở
chuồng sư tử
Vậy em hiểu rồi. Là cụ ấy quảng cáo quán bún cá bằng chữ ký
Như vậy là tất cả các thành viên diễn đàn đều bị cụ dongnat123 cho là quỵt tiền bún cá nhà cụ ấy .
Em thấy không ổn. Với chức năng này của diễn đàn thì nên thực hiện để mọi người khi đọc cảm thấy FUN, thấy vui vẻ, chứ không nên để hiểu nhầm thành vu khống người khác.
Với cách để chữ ký như của cụ dongnat123 em cho là thiếu văn minh, mặc nhiên vu cho các thành viên khác là ăn quỵt.
Đề nghị cụ dongnat123 thay đổi nội dung chữ ký sao cho văn minh hơn mà vẫn đảm bảo được mục đích quảng cáo của cụ.
Nếu cụ không thay đổi, em sẽ bấm báo cáo chữ kỹ của cụ vi phạm nội quy diễn đàn, có nội dung Xúc phạm thành viên khác.
Cụ chịu khó tìm sẽ thấy có thành viên vu cho cụ vào nhà nghỉ.:))
Em cũng đang cú lắm đây.
Lĩnh hai tạ thóc bao năm rồi, vào nhà nghỉ làm giề? :D

1664267518484.png
 

vim732000

Xe buýt
Biển số
OF-585640
Ngày cấp bằng
17/8/18
Số km
664
Động cơ
142,567 Mã lực
Tuổi
41
Chắc là tay trái của cụ nat thôi.
 

buiquanganh.hd

Xe máy
Biển số
OF-434530
Ngày cấp bằng
4/7/16
Số km
52
Động cơ
213,578 Mã lực
Nơi ở
Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Đề nghị cụ dongnat123 thay đổi nội dung chữ ký sao cho văn minh hơn mà vẫn đảm bảo được mục đích quảng cáo của cụ.
em đồng ý với ý kiến của cụ là nên sửa nội dung chữ ký.
nãy lượn lờ xong cũng giật mình phết, chẳng hiểu mình đi ăn bún cá từ bao giờ
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top