Một vài kinh nghiệm nho nhỏ sau khi sở hữu 1 chiếc xe mới!!!