Nên mua Ducati Scramble hay Traiumph cũ, nhờ các cụ tư vấn