[Funland] Nhân quả đừng để thấy mới tin...

sungsan2007

Xe tải
Biển số
OF-85193
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
202
Động cơ
2,503 Mã lực
Nhân thì đã nhìn thấy, quả thỉ toản ở nc ngoài hết, nên nhân cứ chém, quả cứ tiêu…. còn lại là các cụ và em thôi.
 

Quan_woodman

Xe điện
Biển số
OF-174028
Ngày cấp bằng
28/12/12
Số km
4,290
Động cơ
16,404 Mã lực
Em không tin mấy thứ nhân quả hay duyên kiếp gì đó.
Cố gắng sống tốt từng ngày đã mệt lắm rồi!
 
  • Vodka
Reactions: ITI

Mợ_Toét_2710

Xe tăng
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-742518
Ngày cấp bằng
10/9/20
Số km
1,634
Động cơ
171,600 Mã lực
Tuổi
41
Em chả tin, thực tế thấy nhiều người tốt thì bệnh tật/ tai nạn/ chết ... còn bọn xấu thì vẫn nhởn nhơ và tối nào cũng gặp trên tivi :))
Nay chém ẩu mà nhiều “like” thế cụ :D
 

AHDA

Xe tải
Biển số
OF-788412
Ngày cấp bằng
25/8/21
Số km
340
Động cơ
24,402 Mã lực
Tuổi
46
Hoà thượng Thích Thiền Tâm (1925-1992), nguyên Viện Trưởng Phật Học Viện Huệ Nghiêm - Sài Gòn, người sáng lập Làng Chùa Đại Ninh, Lâm Đồng có phân tích về Nhân Quả thông ba đời :
E03371D1-8AB8-420C-9F95-A5679D52EE4E.jpeg

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.
HT Thích Thiền Tâm có bài phân tích sau:
Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát. Từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân quả. Hơn nữa, nghiệp quả của chúng sinh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực, thì không cảnh Thiên cung, Phật quốc nào lại không thể tiến lên.
Quả báo tuy nhiều, song xét về phương diện thời gian hay mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, hiện tại và vị lai, thì có thể tóm tắt trong những điểm sau:

1. Hiện báo: Ðây là quả báo trong kiếp hiện tại; có nghĩa hiện thế gây nhân thì hiện đời chịu quả. Quả báo này có tính cách mau lẹ, ví như trồng loại cà, ớt hay gieo giống lúa, chỉ trong vòng một mùa, một năm đã thu được kết quả. Hiện báo còn gọi là Hoa báo, danh từ này hàm ý nghĩa mau lẹ, ảnh hưởng không đợi đến thời kỳ sinh trái, mà đã phát lộ trong thời kết bông. Tục ngữ có câu: “Ðời xưa trả báo thì chầy. Ðời nay trả báo một giây nhãn tiền”.

2. Sinh báo: Sinh báo là gây nhân kiếp này, đời kế sau mới chịu quả báo. Quả báo này có tính cách hơi lâu, ví như trồng mụn chuối con, hạ thổ năm nay, sang năm mới có trái. Trong kinh có câu: “Muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời nay. Muốn rõ quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại”.
3. Hậu báo: Ðây là nói sự gây nhân trong đời này, đến ba, bốn, trăm, ngàn hay vô lượng kiếp sau mới thọ quả báo. Hậu báo có tính cách lâu hơn, ví như trồng những loại cây trong năm nay, đến năm, mười hay đôi ba mươi năm sau mới kết quả.
Thuở xưa, khi Phật còn ở đời, có ông Thi-Lợi-Bật-Ðề đến một trăm tuổi mới cầu xin xuất gia. Các vị Trưởng lão như Ca-Diếp, Xá-Lợi-Phất, nhập định quán sát trong vòng 84.000 kiếp về trước thấy ông thiếu căn lành nên không cho. Ðến khi Như Lai đi khất thực trở về, thấy ông khóc lóc cầu xin, liền chấp thuận. Các vị Trưởng lão hỏi duyên cớ. Ðức Thế-Tôn đáp: “Thi-Lợi-Bật-Ðề trước 84.000 kiếp, tiền thân là lão tiều phu, bị cọp đuổi gấp leo lên cây niệm một câu “Mô Phật”. Do thiện căn ấy đến nay mới gặp ta, và sẽ được đắc độ. Vì nhân lành kiếp trước của người này quá lâu xa, nên sức đạo nhãn của các ông không thể thấy biết được”. Trong kinh có bài kệ: “Giả sử trăm ngàn kiếp. Nghiệp đã tạo không mất. Khi nhân duyên gặp nhau, lại tự chịu quả báo.

4. Ðịnh báo: Ðịnh báo là quả báo nhất định phải chịu, không thể chuyển biến được, bởi sức nghiệp đã quá thuần thục, trong mười phần thành tựu cả mười. Ví như cái nhà hư hao chút ít hay nửa phần, còn có thể sửa chữa được; nếu kèo cột tường nóc đều hư mục, tất phải chờ cho nó hư hoại để làm ngôi khác. Và như bệnh ung thư trong thời kỳ nhẹ còn có thể chữa được, sang lúc quá nặng duy có phương chờ đến mãn phần. Cổ ngữ có câu: “Dược y bất tử bệnh. Tửu bất giải chân sầu”. (Thuốc chỉ trị những bệnh không chết. Rượu không thể giải mối buồn hiện thật).
Thuở xưa, vua Lưu-Ly cử binh đến đánh dòng họ Thích, Ðức Thế Tôn can ngăn ba lần mà không được. Tôn giả Mục-Kiền-Liên bạch hỏi sao Phật không cứu độ hàng tộc thuộc, thì ngài bảo đó là định nghiệp. Tôn giả không tin, dùng thần thông đem giấu năm trăm người họ Thích trên cung trời. Nhưng khi Lưu-Ly-Vương dẹp xong hàng Thích Chủng, thì năm trăm người ấy cũng đều thành huyết mà chết.
Ðây là một sự kiện chứng minh sức định nghiệp có công năng tuyệt đối mạnh mẽ. Cho nên chư Phật có ba việc làm được, ba việc làm không được, gọi là “Tam năng tam bất năng”. Các điều ấy là:
1. Chư Phật có thể thông tất cả tướng, thông suốt tất cả pháp, nhưng không thể diệt được định nghiệp;
2. Chư Phật có thể biết cùng tận nghiệp tính của chúng sinh, rõ thấu tất cả việc trong vô biên kiếp quá khứ và vị lai, song không thể độ những chúng sinh vô duyên;
3. Chư Phật có thể độ vô lượng chúng sinh, song không thể độ hết chúng sinh giới. Bởi thế, sức người cố nhiên là hữu hạn, nhưng sức Phật vẫn chưa phải toàn năng. Nếu chúng sinh không tín hướng Ðức Như Lai, không thực hành đúng theo lời Ngài dạy, thì chư Phật, Bồ Tát cũng không thể hóa độ được.
5. Bất định báo: Ðây là nghiệp báo có thể chuyển biến sửa đổi được. Như có người trước đã tạo nghiệp lành, đáng lẽ phải hưởng phú quý trọn đời. Nhưng trong lúc làm quan, nếu kẻ ấy tham mê tài sắc, ăn của lót, cưỡng hiếp, hãm hại người, thì phước lộc lần lần tiêu giảm, có thể bị tù ngục, ô danh, hoặc chết bất đắc kỳ tử. Và như kẻ kiếp trước kém nhân lành, nên đời này thân phận nghèo khổ, hèn hạ. Song nếu người ấy biết xét lẽ nhân-quả-tội-phước, gắng sửa đổi tâm tính, hết sức làm việc phước thiện, thì tội chướng lần tiêu giảm, phước đức lần tăng thêm, có thể trong hiện tại chính mình hay con cháu sẽ tiến đến cảnh vinh quang. Ví như trong đời, người tước vị cao mà ỷ thế làm trái, thì có thể bị cách chức; kẻ có tội nhưng gắng lập công, có thể đem công chuộc tội, và nếu lập công thêm mãi tất sẽ được tấn chức thăng quan.
Nghiệp quả của chúng sinh phần nhiều đều có tính cách bất định. Nếu chúng ta biết gắng sức dùng tâm lực để chuyển nghiệp lực, thì không cảnh Thiên cung, Phật quốc nào lại không thể tiến lên. “Bụi hồng có lối về hương quốc. Cửa tội không tâm mở dạ đài”, chính là ý này vậy.

HT Thích Thiền Tâm
 

Supercub_90

Xe tăng
Biển số
OF-779727
Ngày cấp bằng
9/6/21
Số km
1,304
Động cơ
4,451,095 Mã lực
Nhân một ngày vừa đọc xong Muôn kiếp nhân sinh.
Em mở thớt để các cụ chém gió.
Các cụ tin luật nhân quả chứ?


View attachment 6673729
Cảm ơn cụ nhé. Đúng là học trăm năm chả bằng vào of vài giờ. :D :D :D
Em trưởng thành dưới mái trường XHCN nên trước giờ cứ đinh ninh bọn TB đế quốc là lũ xấu xa, thế hoá ra là em nhầm ạ? Hay luật hoa quả nó ngược lại?=))
 

Nhà Quê 2

Xe điện
Biển số
OF-107843
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
4,763
Động cơ
-12,187,888 Mã lực
ủa sao các cụ ko tin nhỉ??? Các cụ nào mà đang thấy "thằng ấy sao chưa bị quả táo" tức là các cụ nhìn ko ra, chứ ko phải nó ko dính, ấy là con mắt các cụ đang nhìn sai đó thôi!
 

Mợ_Toét_2710

Xe tăng
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-742518
Ngày cấp bằng
10/9/20
Số km
1,634
Động cơ
171,600 Mã lực
Tuổi
41

whitewood

Xe buýt
Biển số
OF-128276
Ngày cấp bằng
23/1/12
Số km
557
Động cơ
2,620 Mã lực
Em đọc rồi và không tin nổi cái gì trong cuốn sách đó. Đọc xong thấy phí thời gian. Chỉ là quan điểm cá nhân thôi nhé. Không chỉ trích hay phê phán ai.
 

meomun346

Xe container
Biển số
OF-206409
Ngày cấp bằng
16/8/13
Số km
7,573
Động cơ
44,714 Mã lực
Nơi ở
Nhiều nơi
em chưa đọc quyển sách này, em đi ra.
 

kites1

Xe tăng
Biển số
OF-571899
Ngày cấp bằng
1/6/18
Số km
1,498
Động cơ
58,397 Mã lực
Nhân quả cuộc đời, mấy ai hiểu hết lý lẻ trong đó , và được mấy ai tin.

Chỉ đến khi, nó xảy đến rồi, ta nhìn lại, mới có thể lý giải được, phần nào sự nhân quả trong cuộc sống của chính mình.
 

Láu

Xe điện
Biển số
OF-88423
Ngày cấp bằng
14/3/11
Số km
4,702
Động cơ
153,133 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
E thì tin, mà nó xảy ra nhãn tiền luôn cơ. Đêm hôm trc e mà làm đc 2 cái thì sáng hôm sau gấu nó cho tiền ăn phở luôn, còn ko thì tự đi mà úp mỳ
 

Shoptot102

Xe buýt
Biển số
OF-795231
Ngày cấp bằng
30/10/21
Số km
599
Động cơ
29,008 Mã lực
Tuổi
41
Thế kỷ 21 với thời đại 4.0 vẫn có những ôn lỗi Khổng với Nho giáo áp cho mọi người. Thế bào sao ko khá nổi.
 

Eliud Kipchoge

Xe đạp
Biển số
OF-654870
Ngày cấp bằng
18/5/19
Số km
49
Động cơ
-5,897,582 Mã lực
Tuổi
33
Như đã còm ở trên em theo phe nhân quả. Nhưng đôi khi cũng có vết gợn trong niềm tin của mình, ví dụ: hàng triệu người Nhật chết vì bom nguyên tử mẽo có tính vô luật nhân quả được ko? Nếu có thì bọn mẽo có bị quả báo không? Nếu tiếp là có thì quả báo là gì? Ôi thôi mới vài câu thắc mắc mà em đã ong cả thủ.
 

--Lamborghini--

Xe lăn
Biển số
OF-110827
Ngày cấp bằng
29/8/11
Số km
11,750
Động cơ
93,177 Mã lực
Đang xử vụ Đường nhuệ đấy cụ. Đời của chúng nó coi như rũ trong tù. Còn 2 đứa con trên MXH vẫn hung hăng lắm em nghĩ hậu vận cũng đếu thể khá lên được, dù chúng nó hiện giờ ngập trong đống tiền bẩn của cha mẹ nó thật đấy.
Coi là coi như nào cụ.
Ở xứ ta có tiền có tất.
ĐN nó có tiền thì vẫn sướng, vài năm nguôi nguôi thì tiếp tục bơm tiền để ân xá ra tù sớm.
Còn mấy đứa con thì như cụ nói chắc lại theo vết xe đổ của bố mẹ nó thôi.
Kẻ xấu sẽ chả bao giờ tin luật nhân quả vì nó không đến ngay trước mắt, còn khi đến rồi thì cũng chả làm cách nào khác.
Cụ nhìn đám đầy tớ đổ cả đống tiền xây chùa, đi lễ tán lộc để mong tại vị kiếm thêm tiền.
Chứ có vị nào nghĩ là dừng lại đâu.
 

--Lamborghini--

Xe lăn
Biển số
OF-110827
Ngày cấp bằng
29/8/11
Số km
11,750
Động cơ
93,177 Mã lực
Mà nhà đấy lại rất hay đi chùa nhé, làm từ thiện nhiều nữa.
Đó là cái form của bọn đó rồi.
Cụ cứ vào cái đình nào thiêng thiêng vào m1 ngày rằm xem, toàn dân xăm trổ làm mấy nghề bơm tiền, kara,... đi lễ đông như hội.
 

Eliud Kipchoge

Xe đạp
Biển số
OF-654870
Ngày cấp bằng
18/5/19
Số km
49
Động cơ
-5,897,582 Mã lực
Tuổi
33

Gio_Dong

Xe buýt
Biển số
OF-108909
Ngày cấp bằng
13/8/11
Số km
686
Động cơ
13,367 Mã lực
Thế kỷ 21 với thời đại 4.0 vẫn có những ôn lỗi Khổng với Nho giáo áp cho mọi người. Thế bào sao ko khá nổi.
Cái này có phải là Khổng với Nho gì đâu. Đây là Phật giáo mà
Thế kỷ 21 thì đã trả lời được máy bay MH370 đi về đầu chưa ? Đã tìm ra được giới hạn của Không gian và Thời gian chưa cụ ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top