Philippines làm visa dán đè chết 'đường lưỡi bò' của Trung cẩu