PVOIL VOC 2019 được tổ chức vào 28-29/09/2019 tại Làng VHDTVN