Sửa chữa iPhone/iPad, Thay thế linh kiện bóc máy icloud. Thu mua máy icloud và lỗi hỏng.