Sửa vết lõm (ko xước sơn) trên thân xe chỗ bác Nục