[Sưu tầm] Ảnh người pháp chụp trước 1954

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Cầu Cái Răng - Cần Thơ?
Oudang Passerelle 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
VĨnh Lợi - Sóc Trăng ( ?)


 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Soctrang marchand
Chợ Sóc Trăng


 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Đồn Hiến binh Sóc Trăng 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Bến Ô tô + Tàu ở Sóc Trăng
Sông Nguyệt?


 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Sóc Trăng 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Soctrang Paagode

Chùa Khme ở Sóc Trăng 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Quận Bố Thảo - Sóc Trăng
Pháp là Bố Thảo
VNCN là quận Thuận Hòa
nay là huyện Mỹ Tú 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Phuno Maison

Không biết có phải Gò Công hay không? 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Lò Gốm ở tri Tôn 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Đình Làng Đông Sơn - Gò Công 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
DongSon - GoCong

 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Gocong Pagode Annamite 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Chợ Gò Công 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Chợ Gò Công

Có cụ áo Phông body trắng ăn mặc y chang 2017. :D 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Le bungalow et l'orphelinat Gocong 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Chợ Mỹ Tho 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Gò Công 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,735
Động cơ
916,564 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Moojd dinh thự ở Gò Công

( nhà ông hiệu trưởng )

 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top