[Funland] Tình hình Syria-Trung Đông, Caucasus, Bắc Phi, Covid-19 Vol 119

v-kong

Xe điện
Biển số
OF-207777
Ngày cấp bằng
27/8/13
Số km
4,305
Động cơ
82,399 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58005934" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58005934">Big Bang nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> U cà định chơi mỹ nhân kế sao.<br /> &quot;Quân đội Ukraine có rất nhiều nữ binh sĩ cực xinh đẹp, nóng bỏng&quot;<br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-1-1611070554" data-lb-id="_xfUid-1-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-1-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043406-4b0a58b8903c197f49ac5854b0d1fb81.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043406-4b0a58b8903c197f49ac5854b0d1fb81.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043406-4b0a58b8903c197f49ac5854b0d1fb81.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-2-1611070554" data-lb-id="_xfUid-2-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-2-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043407-d95277f389747e5fc573efff886630d2.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043407-d95277f389747e5fc573efff886630d2.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043407-d95277f389747e5fc573efff886630d2.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-3-1611070554" data-lb-id="_xfUid-3-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-3-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043408-348c11c90df97b2a5c9ee80aa3389c6f.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043408-348c11c90df97b2a5c9ee80aa3389c6f.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043408-348c11c90df97b2a5c9ee80aa3389c6f.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-4-1611070554" data-lb-id="_xfUid-4-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-4-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043410-ca4af6897436128b11b0e6225432b888.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043410-ca4af6897436128b11b0e6225432b888.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5043/5043410-ca4af6897436128b11b0e6225432b888.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="" style="" /> </div> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Toàn gái ngon đem ra sa trường thao diễn.</div>
 

hailuatn

Xe container
Biển số
OF-13656
Ngày cấp bằng
2/3/08
Số km
6,333
Động cơ
29,927 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58007874" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58007874">GamCaoMayLanh nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> <a href="https://www.otofun.net/attachments/5688489/" target="_blank">View attachment 5688489</a> <br /> <br /> Nói gì thì nói Thổ vẫn là nhị ca NATO, anh Gàn vẫn xứng đáng là tủ lạnh cá Hồi khi kêu gọi thành lập nhà nước Palestin với thủ đô là Đông Jerusalem. </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="20201130_105111.jpg" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-5-1611070554" data-lb-id="_xfUid-5-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-5-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="20201130_105111.jpg" style="" /> </div> <br /> Em đang đọc lại lần hai quyển này vì sách viết hàn lâm quá, em lại óc bã đậu nên đọc một lần không ngấm hết <img src="/styles/yahoo/20.gif" class="smilie" alt=":((" title="crying :((" data-shortname=":((" /> (tiếc là sách chủ yếu viết về các sự kiện từ 1989 về trước, trong khi sau này có rất nhiều sự kiện ảnh hưởng lớn đến xung đột Israel - Palestine như: hiệp định hòa bình Oslo, Arafat qua đời,...). Thì em thấy, Jerusalem là vùng đất thiêng với cả ba tôn giáo (đặc biệt vùng đông Jerusalem nơi có núi Đền). Ngay cả Israel dù đang chiếm Jerusalem, lại là đồng minh của Mỹ, rất muốn tuyên bố là thủ đô mà còn chưa thành hiện thực. Nên việc lập nhà nước Palestine với thủ đô là đông Jerusalem chắc là không tưởng, trừ khi Israel bị xóa sổ.</div>
 

123 Uốn

Xe buýt
Biển số
OF-710055
Ngày cấp bằng
10/12/19
Số km
659
Động cơ
-133,971 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58011417" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58011417">hailuatn nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="20201130_105111.jpg" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-_xfUid-6-1611070554" data-lb-id="_xfUid-6-1611070554"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-_xfUid-6-1611070554" data-src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" data-url="https://img.otofun.net/upload/v7/images/5044/5044796-26de808892c904398c46fb73e78bc895.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="20201130_105111.jpg" style="" /> </div> <br /> Em đang đọc lại lần hai quyển này vì sách viết hàn lâm quá, em lại óc bã đậu nên đọc một lần không ngấm hết <img src="/styles/yahoo/20.gif" class="smilie" alt=":((" title="crying :((" data-shortname=":((" /> (tiếc là sách chủ yếu viết về các sự kiện từ 1989 về trước, trong khi sau này có rất nhiều sự kiện ảnh hưởng lớn đến xung đột Israel - Palestine như: hiệp định hòa bình Oslo, Arafat qua đời,...). Thì em thấy, Jerusalem là vùng đất thiêng với cả ba tôn giáo (đặc biệt vùng đông Jerusalem nơi có núi Đền). Ngay cả Israel dù đang chiếm Jerusalem, lại là đồng minh của Mỹ, rất muốn tuyên bố là thủ đô mà còn chưa thành hiện thực. Nên việc lập nhà nước Palestine với thủ đô là đông Jerusalem chắc là không tưởng, trừ khi Israel bị xóa sổ. </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Vùng đất này đúng là quá phức tạp.</div>
 

bloodheartvn

Xe container
Biển số
OF-106298
Ngày cấp bằng
20/7/11
Số km
5,533
Động cơ
169,887 Mã lực
<div class="bbWrapper">Ngố tiếp tục trnển khai bệnh viện dã chiến ở Nagorno-Karabakh<br /> <div class="bbMediaWrapper"> <div class="bbMediaWrapper-inner"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/ffeJr8isux4?wmode=opaque&start=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe> </div> </div></div>
 

bloodheartvn

Xe container
Biển số
OF-106298
Ngày cấp bằng
20/7/11
Số km
5,533
Động cơ
169,887 Mã lực
<div class="bbWrapper">Dép lê bay trên trời.<br /> <a href="https://twitter.com/hashtag/Yemen?src=hashtag_click" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">#Yemen</a> Ansarallah(Houthi) ballistic missile(Badr-P) hit Tadwin army base in Marib and killed at least 7 Saudi servicemen, including four commanders(Colonels, Major and Captain). Ansarallah claimed that 15 Saudis were killed or wounded in total.<br /> <br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/1" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCbKUYAIlqXf%3Fformat%3Djpg%26name%3D900x900&amp;hash=fcf8566bcaa455e34b9b5d4adc27f422" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCbKUYAIlqXf?format=jpg&amp;name=900x900" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/2" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCnmUUAEtLXN%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=16954c709c82968e752f43283aedfdf1" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCnmUUAEtLXN?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/3" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCyYVoAEEIrX%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=56c607d585eba519bfc58f8db8aa91ec" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCyYVoAEEIrX?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">10:58 AM · Nov 30, 2020</a></div>
 

bloodheartvn

Xe container
Biển số
OF-106298
Ngày cấp bằng
20/7/11
Số km
5,533
Động cơ
169,887 Mã lực
<div class="bbWrapper">Đại ka Hói lại hack não để ship hàng của Azer kia ah.<br /> Russian peacekeepers and equipment was delivered to the Azerbaijani city of Barda from Russia via rail yesterday destined for Karabakh. 2470/ <a href="https://t.co/sVc2J9ep5C?amp=1" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">https://mod.gov.az/en/news/activities-on-the-provision-of-the-peacekeeping-contingent-of-the-russian-federation-are-being-held-video-33915.html…</a> <a href="https://t.co/A14ycefT88?amp=1" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">https://t.me/Azerbaijan_MOD/1172…</a><br /> <br /> <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1333238316796403712/photo/1" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCdLopXMAM8LWO%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=1208a0372d9452f3a6fb0b72b3487dc3" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCdLopXMAM8LWO?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1333238316796403712/photo/3" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCdLoqWMAAq8i8%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=af27793f8a6c5cf95cfab280f73a2643" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCdLoqWMAAq8i8?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1333238316796403712/photo/2" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCdLopW8AEXwoO%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=9468f0417184eb1988ae13f2f6a1b7cc" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCdLopW8AEXwoO?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1333238316796403712/photo/4" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><br /> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCdLotXUAAIFm9%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=a8bfdfad1fabb038a002028c827e8cfa" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCdLotXUAAIFm9?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/RALee85/status/1333238316796403712" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">9:35 AM · Nov 30, 2020</a></div>
 

DurexXL

Xe container
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
6,122
Động cơ
85,005 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58010660" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58010660">Dface nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Phi công thì ở đâu mà chả có <img src="/styles/yahoo/3.gif" class="smilie" alt=";)" title="winking ;)" data-shortname=";)" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Em thích cách định nghĩa của Lão<br /> <br /> Máy bay tuy có dòng nọ dòng kia, nhưng phi công lúc nào cũng có</div>
 

elevonic

Xe lăn
Biển số
OF-81361
Ngày cấp bằng
28/12/10
Số km
11,738
Động cơ
220,772 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58011318" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58011318">v-kong nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Có tí dải đất biên giới méo giữ được cứ để bọn Tàu lấn chiếm, anh Đụ này chỉ được cái khoác lác. </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Chả biết đâm Apache, Rafael mới nhận thế nào<img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><br /> Cách đây mấy năm có mấy con Hẹc Quyn mới cứng cũng rơi 1.</div>
 

meodenmatlua

Xe container
Biển số
OF-186027
Ngày cấp bằng
19/3/13
Số km
5,291
Động cơ
96,010 Mã lực
<div class="bbWrapper">IS tuyên bố phục kích vào đoàn xe của SAA ở Sukhnah. <br /> 2 xe tăng bị phá hủy &amp; 20 lính SA chết. <br /> Cuộc tấn công đã xảy ra vào ngày 28 tháng 11.</div>
 

Ksxdcd

Xe điện
Biển số
OF-67951
Ngày cấp bằng
8/7/10
Số km
2,475
Động cơ
106,985 Mã lực
<div class="bbWrapper">Các lão ofers ở đây có vẻ lơ là số phận của lão Vại đệ của anh Hói bên xứ Mèo nhỉ.<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> <br /> E ngó nghiêng bên thớt<span style="font-size: 15px"> &quot;Thớt dành riêng cho fan Trump và những người trung dung. Bàn về bầu cử và hậu bầu cử&quot;</span> thấy nhiều thuyết âm mưu cho lão Vại quá.<br /> <br /> Điều kỳ lạ tuy nhiều thớt âm mưu nhưng tuyệt đối không thấy dấu vết cái đuôi của anh Hói ở đây gì cả!<img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><br /> <br /> Không lẽ anh Hói rút được kinh nghiệm vụ năm 2016 rất om xòm cho đến mấy năm sau???<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> Trình của anh Hói tiến triển vượt cmn bậc rồi??? <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /></div>
 

SVC

Xe lăn
Biển số
OF-52644
Ngày cấp bằng
11/12/09
Số km
12,295
Động cơ
30,067 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58011858" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58011858">bloodheartvn nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Dép lê bay trên trời.<br /> <a href="https://twitter.com/hashtag/Yemen?src=hashtag_click" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">#Yemen</a> Ansarallah(Houthi) ballistic missile(Badr-P) hit Tadwin army base in Marib and killed at least 7 Saudi servicemen, including four commanders(Colonels, Major and Captain). Ansarallah claimed that 15 Saudis were killed or wounded in total.<br /> <br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/1" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCbKUYAIlqXf%3Fformat%3Djpg%26name%3D900x900&amp;hash=fcf8566bcaa455e34b9b5d4adc27f422" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCbKUYAIlqXf?format=jpg&amp;name=900x900" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/2" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCnmUUAEtLXN%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=16954c709c82968e752f43283aedfdf1" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCnmUUAEtLXN?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904/photo/3" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener"><img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEoCwCyYVoAEEIrX%3Fformat%3Djpg%26name%3Dsmall&amp;hash=56c607d585eba519bfc58f8db8aa91ec" data-url="https://pbs.twimg.com/media/EoCwCyYVoAEEIrX?format=jpg&amp;name=small" class="bbImage " style="" alt="Image" title="Image" /></a><br /> <a href="https://twitter.com/Sunkway_China/status/1333259054488059904" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">10:58 AM · Nov 30, 2020</a> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Sao bọn pet ở đây hàng ngày hay oẳng rằng Patriot chống tên lả đạo đạo tốt lắm kia mờ <img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /></div>
 

quangsot

Racing Boy
Biển số
OF-106745
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
9,350
Động cơ
919,956 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58011329" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58011329">v-kong nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Bọn này mà 1-răng túm được, sau khi khai thác xong chắc bị ném đá và tùng xẻo. </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Theo truyền thống là treo lên cần cẩu giữa phố.</div>
 

Bigmoto

Xe điện
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
4,389
Động cơ
416,849 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58013536" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58013536">Ksxdcd nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Các lão ofers ở đây có vẻ lơ là số phận của lão Vại đệ của anh Hói bên xứ Mèo nhỉ.<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> <br /> E ngó nghiêng bên thớt<span style="font-size: 15px"> &quot;Thớt dành riêng cho fan Trump và những người trung dung. Bàn về bầu cử và hậu bầu cử&quot;</span> thấy nhiều thuyết âm mưu cho lão Vại quá.<br /> <br /> Điều kỳ lạ tuy nhiều thớt âm mưu nhưng tuyệt đối không thấy dấu vết cái đuôi của anh Hói ở đây gì cả!<img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><br /> <br /> Không lẽ anh Hói rút được kinh nghiệm vụ năm 2016 rất om xòm cho đến mấy năm sau???<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> Trình của anh Hói tiến triển vượt cmn bậc rồi??? <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Thôi sự đã rồi, để anh ấy đi cho mát mẻ <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /></div>
 

elevonic

Xe lăn
Biển số
OF-81361
Ngày cấp bằng
28/12/10
Số km
11,738
Động cơ
220,772 Mã lực
<div class="bbWrapper">Thổ ại bắt tay với Nam Hàn sx tăng Altay, k rõ nâng cấp gì?<br /> <br /> In November 2020, Turkey announced plans to cooperate with South Korea to finalize the project of its own tank Altay. <br /> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="1606724306333.png" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-attachment5690787" data-lb-id="attachment5690787"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-attachment5690787" data-src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724306333-png.5690787/" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724306333-png.5690787/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="1606724306333.png" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="1606724318081.png" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-attachment5690788" data-lb-id="attachment5690788"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-attachment5690788" data-src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724318081-png.5690788/" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724318081-png.5690788/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="1606724318081.png" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="1606724324142.png" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-attachment5690789" data-lb-id="attachment5690789"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-attachment5690789" data-src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724324142-png.5690789/" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724324142-png.5690789/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="1606724324142.png" style="" /> </div> <div class="lbContainer lbContainer--inline " title="1606724332622.png" data-xf-init="lightbox" data-lb-single-image="1" data-lb-container-zoom="1" data-lb-trigger=".js-lbImage-attachment5690791" data-lb-id="attachment5690791"> <div class="lbContainer-zoomer js-lbImage-attachment5690791" data-src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724332622-png.5690791/" aria-label="Zoom"></div> <img src="https://www.otofun.net/attachments/otofun-1606724332622-png.5690791/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" alt="1606724332622.png" style="" /> </div></div>
 

DurexXL

Xe container
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
6,122
Động cơ
85,005 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58013536" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58013536">Ksxdcd nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Các lão ofers ở đây có vẻ lơ là số phận của lão Vại đệ của anh Hói bên xứ Mèo nhỉ.<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> <br /> E ngó nghiêng bên thớt<span style="font-size: 15px"> &quot;Thớt dành riêng cho fan Trump và những người trung dung. Bàn về bầu cử và hậu bầu cử&quot;</span> thấy nhiều thuyết âm mưu cho lão Vại quá.<br /> <br /> Điều kỳ lạ tuy nhiều thớt âm mưu nhưng tuyệt đối không thấy dấu vết cái đuôi của anh Hói ở đây gì cả!<img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /><br /> <br /> Không lẽ anh Hói rút được kinh nghiệm vụ năm 2016 rất om xòm cho đến mấy năm sau???<img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><img src="/styles/yahoo/16.gif" class="smilie" alt="b-)" title="cool b-)" data-shortname="b-)" /><br /> Trình của anh Hói tiến triển vượt cmn bậc rồi??? <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote> <blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58013835" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58013835">Bigmoto nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Thôi sự đã rồi, để anh ấy đi cho mát mẻ <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Mấy Lão thổ hào chiên gia tự lau dùi cui trong thớt Syry, Uy kiêng này thì chỉ quan tâm đến số 1 là Gái, số 2 là Oánh nhao<br /> <br /> Lúc Năm Trung với Bẩy Đần oánh nhao thì các Lão cũng có chút hào hứng, dưng đến bây giờ an bài cả roài nên các Lão ấy lại quay về số 1</div>
 

quangsot

Racing Boy
Biển số
OF-106745
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
9,350
Động cơ
919,956 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58013835" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58013835">Bigmoto nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Thôi sự đã rồi, để anh ấy đi cho mát mẻ <img src="/styles/yahoo/21.gif" class="smilie" alt=":))" title="laughing :))" data-shortname=":))" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Đi là đi thế nào? Phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ <img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /></div>
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,086
Động cơ
466,546 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58013888" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58013888">quangsot nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Đi là đi thế nào? Phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ <img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Há há.... Dù hy vọng rất mong manh nhưng vẫn phải nạc quan chớ nhể. 4 bữa nhậu chứ ít ỏi gì đâu <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /> <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /> <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /></div>
 

Specnaz01

Xe hơi
Biển số
OF-738091
Ngày cấp bằng
3/8/20
Số km
133
Động cơ
12,373 Mã lực
Tuổi
47
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58014094" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58014094">Ngo Rung nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> Há há.... Dù hy vọng rất mong manh nhưng vẫn phải nạc quan chớ nhể. 4 bữa nhậu chứ ít ỏi gì đâu <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /> <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /> <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Sao lão cứ khoét sâu vào nỗi bức xúc bên Voi thế nhở <img src="/styles/yahoo/24.gif" class="smilie" alt="=))" title="rolling on the floor =))" data-shortname="=))" /></div>
 

DurexXL

Xe container
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
6,122
Động cơ
85,005 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
<div class="bbWrapper"><div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--unfurl js-unfurl fauxBlockLink" data-unfurl="true" data-result-id="102939" data-url="https://dantri.com.vn/the-gioi/nghi-van-62-sat-thu-tham-gia-vu-phuc-kich-am-sat-cha-de-hat-nhan-iran-20201130141202750.htm" data-host="dantri.com.vn" data-pending="false"> <div class="contentRow"> <div class="contentRow-figure contentRow-figure--fixedSmall js-unfurl-figure"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ficdn.dantri.com.vn%2Fzoom%2F1200_630%2F2020%2F11%2F28%2Ftan-cong-1-1606535444331.jpg&amp;hash=3de1e501525783bd79c2c57f055a8c97&amp;return_error=1" alt="dantri.com.vn" data-onerror="hide-parent"/> </div> <div class="contentRow-main"> <h3 class="contentRow-header js-unfurl-title"> <a href="https://dantri.com.vn/the-gioi/nghi-van-62-sat-thu-tham-gia-vu-phuc-kich-am-sat-cha-de-hat-nhan-iran-20201130141202750.htm" class="link link--external fauxBlockLink-blockLink" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-proxy-href=""> Nghi vấn 62 sát thủ tham gia vụ phục kích, ám sát cha đẻ hạt nhân Iran </a> </h3> <div class="contentRow-snippet js-unfurl-desc">(Dân trí) - Một biệt đội khoảng 62 người được cho là đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và ra tay sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Vụ tấn công có thể khiến chảo lửa Trung Đông nóng rực.</div> <div class="contentRow-minor contentRow-minor--hideLinks"> <span class="js-unfurl-favicon"> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Ffavicon.ico&amp;hash=8b49a7f9691c29a7ed7b6db1f960712a&amp;return_error=1" alt="dantri.com.vn" class="bbCodeBlockUnfurl-icon" data-onerror="hide-parent"/> </span> dantri.com.vn </div> </div> </div> </div> <br /> Nếu thông tin bên trên là đúng, thì sát thủ quá pro và Thị vệ Đại nội của Ba Tư quá kém, Đông Xưởng, Tây Xưởng của Ba Tư cũng ăn hại</div>
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,086
Động cơ
466,546 Mã lực
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch"> <div class="bbCodeBlock-title"> <i class="fad fa-quote-left"></i> <a href="/goto/post?id=58014440" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-58014440">DurexXL nói:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent js-expandContent "> <div class="bbCodeBlock bbCodeBlock--unfurl js-unfurl fauxBlockLink" data-unfurl="true" data-result-id="102939" data-url="https://dantri.com.vn/the-gioi/nghi-van-62-sat-thu-tham-gia-vu-phuc-kich-am-sat-cha-de-hat-nhan-iran-20201130141202750.htm" data-host="dantri.com.vn" data-pending="false"> <div class="contentRow"> <div class="contentRow-figure contentRow-figure--fixedSmall js-unfurl-figure"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Ficdn.dantri.com.vn%2Fzoom%2F1200_630%2F2020%2F11%2F28%2Ftan-cong-1-1606535444331.jpg&amp;hash=3de1e501525783bd79c2c57f055a8c97&amp;return_error=1" alt="dantri.com.vn" data-onerror="hide-parent"/> </div> <div class="contentRow-main"> <h3 class="contentRow-header js-unfurl-title"> <a href="https://dantri.com.vn/the-gioi/nghi-van-62-sat-thu-tham-gia-vu-phuc-kich-am-sat-cha-de-hat-nhan-iran-20201130141202750.htm" class="link link--external fauxBlockLink-blockLink" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-proxy-href=""> Nghi vấn 62 sát thủ tham gia vụ phục kích, ám sát cha đẻ hạt nhân Iran </a> </h3> <div class="contentRow-snippet js-unfurl-desc">(Dân trí) - Một biệt đội khoảng 62 người được cho là đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và ra tay sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Vụ tấn công có thể khiến chảo lửa Trung Đông nóng rực.</div> <div class="contentRow-minor contentRow-minor--hideLinks"> <span class="js-unfurl-favicon"> <img src="/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Ffavicon.ico&amp;hash=8b49a7f9691c29a7ed7b6db1f960712a&amp;return_error=1" alt="dantri.com.vn" class="bbCodeBlockUnfurl-icon" data-onerror="hide-parent"/> </span> dantri.com.vn </div> </div> </div> </div> <br /> Nếu thông tin bên trên là đúng, thì sát thủ quá pro và Thị vệ Đại nội của Ba Tư quá kém, Đông Xưởng, Tây Xưởng của Ba Tư cũng ăn hại </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink"><a>Nhấn vào đây để mở rộng...</a></div> </div> </blockquote>Em thì thấy nếu như thế thì sát thủ quá cùi, còn công ty 2 của 1 răng nên tái cơ cấu lại <img src="/styles/yahoo/4.gif" class="smilie" alt=":D" title="big green :D" data-shortname=":D" /></div>
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top