Tuyển Tập album Cải Lương bất hủ Pre 75 Chất Lượng (MP3)

Thảo luận trong 'Phòng Audio' bắt đầu bởi chapkiwi, 8/1/12.

 1. 8/1/12 lúc 16:15 #1
  chapkiwi
  chapkiwi Xe đạp
  Biển số:
  OF-127015
  Ngày cấp bằng:
  8/1/12
  Số km:
  36
  Động cơ OF:
  15 mã lực
  Mã lực:
  15
  Gánh C[FONT=&quot]ả[/FONT]i Tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Nguyên

  [​IMG]

  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227353514/chapkiwiCai Luong - Ganh Cai Trang Nguyen.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227356214/chapkiwiCai Luong - Ganh Cai Trang Nguyen.part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng [Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c 75] - Bão Cát

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227339444/chapkiwiCai Luong #032 [Pre75] - Bao Cat.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227339434/chapkiwiCai Luong #032 [Pre75] - Bao Cat.part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng #033 [Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c 75] - Ru Em Vào M[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng (hành Kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p)

  [​IMG]

  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227342114/chapkiwiCai Luong #033 [Pre75] - Ru Em Vao Mong (Hanh Khat Dai Hiep).part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227342034/chapkiwiCai Luong #033 [Pre75] - Ru Em Vao Mong (Hanh Khat Dai Hiep).part2.rar
   
  Tân C[FONT=&quot]ỗ[/FONT] Pre75 #009 - Ph[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng Liên - Căn Nhà Ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Ô

  [​IMG]

  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227342274/chapkiwiCai Luong - Can Nha Ngoai O Part 1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227342294/chapkiwiCai Luong - Can Nha Ngoai O Part 2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Khung Tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i K[FONT=&quot]ỷ[/FONT] Ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227353634/chapkiwiCai Luong - Khung Troi Ky Niem.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Hát Minh C[FONT=&quot]ả[/FONT]nh

  [​IMG]

  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227358854/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat Minh Canh.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227358684/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat Minh Canh.part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Con Gái Ch[FONT=&quot]ị[/FONT] H[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227345864/chapkiwiCai Luong - Con Gai Chi Hang.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227345854/chapkiwiCai Luong - Con Gai Chi Hang.part2.rar
   
  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] Giao Duyên #12 [pre75] - Thành Ph[FONT=&quot]ố[/FONT] Bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227498414/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Thanh Pho Buon - A.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227498874/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Thanh Pho Buon - B.rar
   
  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] Giao Duyên #8 [pre75] - Thân Ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227483154/chapkiwiTan Co Giao Duyen #8 [Pre75] - Than Phan - A.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227498744/chapkiwiTan Co Giao Duyen #8 [Pre75] - Than Phan - B.rar
   
  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] Giao Duyên #5 [pre75] - Th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Quá Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tnam
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227483114/chapkiwiTan Co Giao Duyen #5 [Pre75] - Thuong Qua Vietnam - A.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227483394/chapkiwiTan Co Giao Duyen #5 [Pre75] - Thuong Qua Vietnam - B.rar
  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] Giao Duyên #2 [pre75] - T[FONT=&quot]ạ[/FONT] T[FONT=&quot]ừ[/FONT] Trong Đêm

  [​IMG]
  Mã:
   http://www.filesonic.com/file/4227498324/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Ta Tu Trong Dem - A.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227498804/chapkiwiTan Co Truoc 75 - Ta Tu Trong Dem - B.rar

  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] Giao Duyên #1 [pre75] - 24 Gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] Phép

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227483024/chapkiwiTan Co Giao Duyen #1 [Pre75] - 24 Gio Phep - A.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227483384/chapkiwiTan Co Giao Duyen #1 [Pre75] - 24 Gio Phep - B.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Pre75 - Đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i Cô H[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227345904/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227353604/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part2.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227353524/chapkiwiCai Luong - Doi Co Hanh [Pre75].part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - S[FONT=&quot]ơ[/FONT]n N[FONT=&quot]ữ[/FONT] Phà Ca
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227339404/chapkiwi_SonNuPhaCa.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Pre75 – Bao Cong X[FONT=&quot]ử[/FONT] Án Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Th[FONT=&quot]ế[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227416054/chapkiwiCai Luong Pre75 - Bao Cong Xu An Tran The My.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Pre75 - Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Hát M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Châu - Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t Giao Đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]t Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227358914/chapkiwiCai Luong - Tieng Hat my Chau - Tiet Giao Doat Ngoc - Pre75.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng #041 - T[FONT=&quot]ấ[/FONT]m Lòng C[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Bi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n

  [​IMG]

  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227342164/chapkiwiCai Luong #41 [Pre75] - Tam Long Cua Bien.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227342174/chapkiwiCai Luong #41 [Pre75] - Tam Long Cua Bien.part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Yêu C[FONT=&quot]ủ[/FONT]a N[FONT=&quot]ữ[/FONT] Hoàng

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227416454/chapkiwiCai Luong Pre75 - Nguoi Yeu Cua Nu Hoang.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227416254/chapkiwiCai Luong Pre75 - Nguoi Yeu Cua Nu Hoang.part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Bích Vân Cung Kỳ Án

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227339394/chapkiwi_BichVanCungKyAn.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng 42 - Thanh Xà, B[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch Xà [pre75]

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227358714/chapkiwiCai Luong 42 - Thanh Xa_ Bach Xa [Pre75].part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227384314/chapkiwiCai Luong 42 - Thanh Xa_ Bach Xa [Pre75].part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Pre75 - Hai Chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u Ly Bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227383824/chapkiwiCai Luong 59 - Hai Chieu Ly Biet [Pre75].part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227384354/chapkiwiCai Luong 59 - Hai Chieu Ly Biet [Pre75].part2.rar
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Phàn Lê Huê Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t Đinh San [1985]
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227335234/chapkiwi_CaiLuongHoQuang_PhanLeHueTietdinhsan.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Áo C[FONT=&quot]ướ[/FONT]i Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c C[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng Chùa

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227342194/chapkiwiCai Luong - Ao Cuoi Truoc Cong Chua.part1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227342234/chapkiwiCai Luong - Ao Cuoi Truoc Cong Chua.part2.rar
   
  Tân C[FONT=&quot]ổ[/FONT] & C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Trích Đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n Chiêu Quân
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227443474/chapkiwiTan Co &_ Cai Luong - Trich Doan Chieu Quan 1.rar
   http://www.filesonic.com/file/4227443954/chapkiwiTan Co &_ Cai Luong - Trich Doan Chieu Quan 2.rar
  Đĩa Nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a - Minh V[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng ,Minh Ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ,L[FONT=&quot]ệ[/FONT] Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y ,Thanh Kim Hu[FONT=&quot]ệ[/FONT]

  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227443894/chapkiwiDia Nhua - Minh Vuong_ Minh Phung_ Le Thuy &_ Thanh Kim Hue.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Đĩa Nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a H[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng Hoa - Em Bé Ðánh Giày + Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] Phi Phi Y[FONT=&quot]ế[/FONT]n
  Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] phi Phi Y[FONT=&quot]ế[/FONT]n ~ L[FONT=&quot]ệ[/FONT] Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y[/B]
  Ca Sĩ :Minh C[FONT=&quot]ả[/FONT]nh + L[FONT=&quot]ệ[/FONT] Th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227345914/chapkiwiCai Luong - Em Be Danh Giay.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - M[FONT=&quot]ư[/FONT]a L[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh Th[FONT=&quot]ả[/FONT]o C[FONT=&quot]ầ[/FONT]m Viên
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227335034/chapkiwiCai Luong - Mua Anh Thao Cam Vien (Ut Tra On &_ Anh Hong).mp3
   
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng - Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m Sĩ Điên
  [​IMG]
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227339374/chapkiwi_KiemSiDien.rar
  C[FONT=&quot]ả[/FONT]i L[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Pre75 - Đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n Tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t
  [​IMG]
  Thanh Nga - Thành Đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c - Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Giàu - Hoàng Mai - Kim Quang - Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Ánh - Thanh Nguy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t - Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t Hùng - Phùng Há - H[FONT=&quot]ữ[/FONT]u Ph[FONT=&quot]ướ[/FONT]c - Thanh Tú
  Mã:
  http://www.filesonic.com/file/4227335054/chapkiwiCai Luong Pre75 - Doan Tuyet.mp3
  Dia khac Mp3

  Kéo về cho những giấc ngủ trưa
   

Thông tin thớt

Hiện có 0 cụ đang nghía thớt này. (0 lái chính và 0 lái phụ)