VIB các cụ nên cẩn thận ah (hôm rồi em post trong lúc Quán đóng cửa nên repost)