Xế Độp: Xe Đạp Giant nội địa, quốc tế. Phụ tùng, pk, bảo dưỡng chuyên nghiệp