Xe em ba đờ sốc bị gẫy tai, hàn rồi nó lại bung ra không biết làm thế nào??