Xe em bị thằng đểu nào bôi kẹo cao su lên vỏ xe. làm thế nào cho sạch các bác ơi