Xe Hãng phải dùng đồ Chính Hãng: Sparco, Ultra Racing, Soft99, Aroma,Backliners,Acumen, Sharp...