Zx10r 2017 có hay bị lỗi gì không các bác

Thành viên Lượt bình luận
Tham Khảo 2
đen_kịt 1