Terms and rules

Ôtô-Fun (www.otofun.net) là diễn đàn miễn phí và tự nguyện được lập ra với mục đích làm nơi giao lưu, trao đổi của những người yêu thích xe hơi. Mọi người, không có bất kỳ sự phân biệt hoặc hạn chế nào, đều có thể đăng ký làm thành viên của diễn đàn nếu chấp nhận các qui định sau:

1. Sử dụng tiếng Việt có dấu khi đăng bài. Nick đăng ký phải dùng các ký tự La-tinh và có không quá 20 ký tự. Mỗi cá nhân không dùng quá một nick trừ trường hợp đặc biệt duợc Ban Quản trị diễn đàn cho phép.

2. Không bàn luận các vấn đề về chính trị, tôn giáo, tình dục và các nội dung khác mà pháp luật cấm. Không quá lạm bàn, bình luận hoặc đưa các thông tin có liên quan tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Nếu thông tin lấy từ các cơ quan ngôn luận, báo chí trong nước, cần ghi rõ nguồn gốc.

3. Hành xử đúng mực và dùng các từ ngữ công chúng chấp nhận được. Không có hành động khiêu khích, mạt sát, phỉ báng, chửi bới cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Không gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong diễn đàn. Không mạo danh người khác.

4. Tôn trọng ý kiến của Ban Quản trị diễn đàn và tuân thủ theo sự điều hành của Ban Quản trị diễn đàn.

5. Không có các hành động làm xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến sự hoạt động của diễn đàn.

6. Các bài viết, hình ảnh trích dẫn, sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc.

7. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mình đăng trên diễn đàn. Biện pháp quản lý của ban điều hành:

8. Ngoài các quy định này thành viên phải chấp hành quy định riêng của mỗi box trong diễn đàn

1. Từ chối hoặc xóa các nick dùng các tên truy cập không phù hợp như: tên vĩ nhân, lãnh đạo các cơ quan tổ chức của Nhà nước, tên dung tục, khiêu khích hoặc bị luật pháp cấm dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, tên có phần "OtoFun" trong tên, hay có chứa các ký tự không thuộc hệ La-tinh.
2. Sửa đổi, xóa hoặc yêu cầu thành viên tự sửa đổi, xóa một phần hoặc toàn bộ bài viết.
3. Các thành viên vi phạm nội qui của diễn đàn thì sẽ bị xử lý như sau: - Nhắc nhở (Tháo bánh lần 1) - Nhắc nhở (Tháo bánh lần 2) + Chỉ đọc (thời gian được Ban Quản trị quyết định tuỳ mức độ) - Warning (Giam xe) = Lock truy cập (thời gian được Ban Quản trị quyết định tuỳ mức độ) - Ban nick
4. Tất cả các xử lý vi phạm đều được thông báo công khai trên diễn đàn kèm theo lý do và thời hạn hiệu lực. Ban Quản trị diễn đàn xin thông báo và mong toàn thể thành viên lưu ý thực hiện các quy định trên khi tham gia diễn đàn.

Top