OF vì Cộng đồng

Các hoạt động và chuơng trình vì Cộng đồng

Sưởi ấm Pa Ủ 2013

Pa Ủ, Mường Tè, Lai Châu - 2013
Quốc lộ
35
Số km
7.2K
Quốc lộ
35
Số km
7.2K

Dìn Phàn Sán 2011

Dìn Phàn Sán, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang - 2011
Quốc lộ
12
Số km
1.8K
Quốc lộ
12
Số km
1.8K

Sưởi ấm Bản cao | Nam Cao 2014

Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng - 2014
Quốc lộ
33
Số km
6.3K
Quốc lộ
33
Số km
6.3K

Sưởi ấm Bản cao | Huối Mí 2015

Huổi Mí, Mường Chà, Điện Biên - 2015
Quốc lộ
22
Số km
3K
Quốc lộ
22
Số km
3K

Sưởi ấm Bản cao | Thu Tà 2016

Thu Tà, Xín Mần, Hà Giang - 2016
Quốc lộ
23
Số km
2.7K
Quốc lộ
23
Số km
2.7K

Sưởi ấm Bản cao | Ngọc Long 2017

Ngọc Long, Yên Minh, Hà Giang - 2017
Quốc lộ
24
Số km
2K
Quốc lộ
24
Số km
2K

Sưởi ấm Bản cao | Nậm Chua 2018

Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên - 2018
Quốc lộ
16
Số km
1.9K
Quốc lộ
16
Số km
1.9K

Sưởi ấm Bản cao | Tà Tổng 2019

Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu - 2019
Quốc lộ
14
Số km
861
Quốc lộ
14
Số km
861

Sưởi ấm Bản cao | Xa Dung 2020

Xa Dung, Điện Biên Đông, Điện Biên - 2020
Quốc lộ
11
Số km
689
Quốc lộ
11
Số km
689
Trả lời
Lượt xem
N/A
Trả lời
Lượt xem
N/A
Thông tin diễn đàn
Đang tải

Bài viết mới

Top