OF vì Cộng đồng

Các hoạt động và chuơng trình vì Cộng đồng

Sưởi ấm Pa Ủ 2013

OF chung tay xây dựng Cộng đồng thông qua Chương trình Sưởi ấm Pa Ủ 2013
Quốc lộ
35
Số km
7.2K
Quốc lộ
35
Số km
7.2K

Sưởi ấm Bản cao | Nam Cao 2014

Cùng OF Cao Bằng đến với trẻ em Nam Cao - Bảo Lâm - Cao Bằng
Quốc lộ
33
Số km
6.3K
Quốc lộ
33
Số km
6.3K

Sưởi ấm Bản cao | Huối Mí 2015

Cùng OF Điện Biên đến với trẻ em Huổi Mí - Mường Chà - Điện Biên
Quốc lộ
22
Số km
3K
Quốc lộ
22
Số km
3K

Sưởi ấm Bản cao | Thu Tà 2016

Cùng OF Hà Giang đến với trẻ em Thu Tà - Xín Mần - Hà Giang
Quốc lộ
23
Số km
2.7K
Quốc lộ
23
Số km
2.7K

Sưởi ấm Bản cao | Ngọc Long 2017

Cùng OF Hà Giang đến với trẻ em Ngọc Long - Yên Minh - Hà Giang
Quốc lộ
24
Số km
2K
Quốc lộ
24
Số km
2K

Sưởi ấm Bản cao | Nậm Chua 2018

Cùng OF Điện Biên đến với trẻ em Nậm Chua - Nậm Pồ - Điện Biên
Quốc lộ
16
Số km
1.9K
Quốc lộ
16
Số km
1.9K
Trả lời
Lượt xem
N/A
Trả lời
Lượt xem
N/A
Thông tin diễn đàn
Đang tải
Top