197716102003

Chữ ký

Hãy yêu những gì mình đang có,đừng nhòm ngó những gì khó thuộc về mình . Cụ nhể !!!
Top