4X4=16

Em làm IT

Thích đủ thứ
Nơi ở
Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
Nghề nghiệp
Chuyên rúc gậm bàn

Chữ ký

Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không

Người theo dõi

Top