578

Nơi ở
Nơi đã sinh ra.
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Tư vấn Tổng hợp lĩnh vực xây dựng

Chữ ký

Sđt : 0946035836. Mail : minhtuan1974836@gmail.com
Top