8181

Chữ ký

Hai câu nói dối điển hình mọi thời đại:
- Nam: Không đau!
- Nữ: Lần đầu!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top