_HaTroc_

Đầu trọc_Thích đủ thứ...

Du lịch_Thể thao_Giao lưu_Kết Bạn
Nơi ở
Trần, tay cầm con dao...
Nghề nghiệp
Cầm đồ_Mua Bán sim số đẹp_Bất động sản

Chữ ký

Tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm chốn ngủ, phần ba tuổi đời, hoang phế sau lưng ...
Top