adxnguyen

Nơi ở
hanoi
Gender
Male

Contact

Yahoo! Messenger
adxnguyen

Chữ ký

Cả nước cùng chống dịch nCov.
VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH!
Top